Přítok Sázavy. Od ústí do Sázavy pod Soběšínem až k bývalému Dolejšímu mlýnu v k. ú. Předbořice. Přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán. Nejmenší lovná míra lína obecného je stanovena na 30 cm. Denní úlovek lína obecného je omezen na 3 ks denně. Přisvojením 2 ks uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen a sumec) nebo jejich kombinace končí na tomto revíru denní lov.