Chytej.cz

Jak přidat článek?

Na CHYTEJ.cz v současnosti vydáváme články ve velmi vysokém tempu, takže velice rádi přijmeme nové články ke zveřejnění. Kvalitní, zajímavé a dobře zpracované články zveřejníme jako hlavní – na prestižním místě na úvodní stánce CHYTEJ.cz.

Méně kvalitní články zveřejníme v kategorii „Čtenářských článků“.

O zařazení článku do patřičné kategorie rozhoduje redakce. V řadě případů lze na článku „čtenářské“ kategorie zapracovat do té míry, že může být zveřejněn jako hlavní článek (zatraktivnění textu, více obrázků,…). Autory na to upozorňujeme.

Obsah článků

Obsahem článků může být popis vyzkoušené rybolovné techniky, konkrétní rady, triky, zážitky z lovu, recenze knih, reportáže ze závodů a zahraničních expedic atd...

Rozdíly mezi hlavním a čtenářským článkem:

Hlavní článek:

Jedná se o delší kvalitní text s dostečně rozsáhlým i kvalitním fotografickým dopovodem (min. 4-5 snímků).

Pokud se jedná o povídku, budeme obrazový doprovod řešit dohodou.

Článek je třeba odeslat na mailovou adresu redakce a to tak, že bude zvlášť text a zvlášť snímky (tedy ne například wordovský dokument s vloženými obrázky). Podrobnosti předání lze dohodnout a upravit, stejně tak lze po dohodě článek doplnit snímky z našeho archívu.

Článek projde v případě potřeby redakční úpravou (sazbou textu a fotografií, případná jazyková korekce apod.) a bude zveřejněn, až na něj přijde řada (obvykle je článků k dispozici víc a vycházejí postupně jeden za druhým). Doba od zaslání do zveřejnění článku se může tedy lišit (od několika dní, až po několik týdnů až měsíců). O předpokládané době zveřejnění budete informováni.

Poté, co článek vyjde, obdrží autor honorář (finanční, či věcný). Výše závisí na kvalitě a délce článku a třeba i na tom, jak náročná byla redakční úprava a kolik snímků bylo třeba dodat z našich zdrojů. Reálně se honorář pohybuje mezi 250 – 700 Kč (skutečně vyplacené honoráře v uplynulém období), můžete si vybrat i některá DVD z naší produkce.

Pokud je námět článku dostatečně zajímavý a čtenářsky atraktivní, je podpora z naší strany opravdu velká – od konzultací při dolaďování textu přes kompletní fotografický doprovod až po vytvoření ilustrací.

Čtenářský článek:

Zde by se mělo jednat o kratší nebo méně kvalitní text, jehož fotografický doprovod může být slabší nebo nemusí existovat – jeden snímek, potřebný pro vytvoření náhledu na našich stránkách, můžeme dodat z našich zdrojů.

Článek by měl souviset s rybařinou, udržet si alespoň základní slohovou úroveň a neměl by mít komerční charakter.

Opět platí, že článek je třeba odeslat na naši e-mailovou adresu redakce a opět zvlášť text a zvlášť snímky.

Článek bude zpracován v krátké době po zaslání – obvykle do týdne a zveřejněn do 5 dnů od zveřejnění posledního došlého čtenářského článku.

Čtenářské články nebudou finančně odměňovány, ale autorovi bude připsáno 1000 fishbonů.

Redakční podpora čtenářských článků není ze strany redakce výrazná. Náš čas, energii a materiály věnujeme především článkům aspirujícím na zveřejnění jako hlavní. Může se ale stát, že zdařilý pokus o čtenářský článek podpoříme radami a materiálem natolik, že nakonec skončí v hlavní kategorii.

Nově vzniklá rubrika „Čtenářské články“ se hodí pro první pokusy začínajících autorů, dává rybářům možnost podělit se o jedinečný zážitek, kritizovat různé nešvary u vody a podobně.

Autorská práva

Autorská práva zůstávají zcela na straně autora, který může s poskytnutými materiály dál nakládat dle svého uvážení. V případě zájmu např. rybářského časopisu o článek zveřejněný na našem serveru, bude autor kontaktován a ev. zveřejnění si domluví sám. Serveru Chytej.CZ nepřísluší žádná odměna za takové zprostředkování, honorář náleží zcela autorovi.