Chytej.cz
Jigy Teflon RUGBY LURE HOLDER

Střední rybářská škola ve Vodňanech necteno

26.11.2010 | Nezařazeno | 11.255 čtenářů | hodnocení: velmi dobrý | komentáře: 0

Střední rybářská škola ve VodňanechV tomto článku dáváme prostor jednomu z významných subjektů, s nimiž spolupracujeme a rádi bychom okruh vzájemné spolupráce ještě rozšířili. Prozatím si mohli naši návštěvníci přečíst článek ředitele školy pana Dubského o chovu okounka pstruhového v Čechách. Věříme, že v příštím roce bude podobných zajímavostí víc.
Na oplátku teď zveřejňujeme touto formou malou prezentaci SRŠ Vodňany. V atraktivnější podobě si ji případní zájemci mohou stáhnout jako powerpointovou prezentaci v sekci „Soubory pro stažení“.

 

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie ve Vodňanech počínaje školním rokem 2011 – 2012 rozšiřuje a inovuje nabídku vzdělávání.

V14.jpg

 

Současná nabídka studijních možností vypadá takto:

 

Obor Rybářství 41 – 43 – M / 01:

Jedná se o čtyřletý studijní obor pro absolventy základních škol zakončený maturitou, v němž si student může vybrat jedno ze dvou zaměření. Zachováno zůstává tradiční zaměření „Chov ryb“ a nově přibude zaměření „Vodní stavby v rybářství“.

 

Studijní obor Vodní hospodářství a ekologie 16–01–N/02:

Zde se jedná o tříletý studijní obor pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou.

 

Zaměření „Chov ryb“

Je to tradiční forma studia vyučovaná na této škole již více než 90 let. Kromě nezbytných všeobecně vzdělávacích předmětů (cizí jazyky, matematika, český jazyk, chemie, biologie atd.) studium zahrnuje odborné předměty jako jsou: obecné rybářství, rybníkářství, chov ryb v řízeném prostředí, rybářství ve volných vodách, nemoci ryb, vodní hospodářství, hydrobiologie a další.

Významný podíl zaujímá výuka praxe na školním pokusnictví a v rybářských provozech.

V13.jpg

 

Absolventi nalézají uplatnění v rybářských podnicích jako rybářští technici (baštýři), líhňaři, pstruhaři, sádečtí nebo se uplatňují v navazujících činnostech – službách v rybářství, obchodní činnosti, agropodnikání apod.

V10.jpg

 

Řada absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách se specializací na rybářství a akvakulturu, zejména na Fakultě rybářství a ochrany vod Vodňany působící v rámci JCU České Budějovice nebo na Mendelově univerzitě v Brně.

Zaměření „Vodní stavby v rybářství“

Škola otevírá počínaje školním rokem 2011- 2012 nové zaměření studia a reaguje tak na měnící se podmínky ve vodním hospodářství a požadavky trhu práce. Všeobecné předměty budou vyučovány v obdobném rozsahu jako v předchozím zaměření.

Výuka předmětů zaměřená na chov ryb bude soustředěna do předmětů aplikovaná biologie, hydrochemie, technologie chovu ryb a vodních živočichů, management rybářských revírů atd.

Speciální učivo bude více technicky zaměřeno  a bude zahrnovat průpravné předměty jako stavební materiály, odborné kreslení, konstrukční cvičení apod. To bude vytvářet předpoklady pro studium následujících profilujících předmětů: rybí líhně a recirkulace, okrasné nádrže, revitalizace (obnova) toků a nádrží, protipovodňová opatření, vodohospodářské stavby.

Kromě zvládnutí biologické podstaty chovu ryb se budou žáci učit navrhovat a projektovat vodní stavby, včetně jejich údržby a provozu.

Absolventi budou nalézat uplatnění v podnicích Povodí, Zemědělské a vodohospodářské správě, orgánech státní správy, rybářských podnicích, projekčních kancelářích, ve firmách zajišťujících provoz vodních děl včetně údržby okrasných nádrží atd.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na FROV JCU České Budějovice, na Mendelově univerzitě v Brně, ale také na technicky zaměřených VŠ.

V12.jpg

Areál školního pokusnictví ve Vodňanech

 

Studijní obor Vodní hospodářství a ekologie

Tříletý studijní obor pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou v novém kabátě.

Počínaje školním rokem 2011 / 2012 se bude vyučovat podle upraveného studijního plánu – novinkou bude možnost využívat volitelných předmětů podle zájmu studentů a zavedení kreditního systému.

Do všech forem studia jsou studenti a studentky přijímáni na základě studijních výsledků předchozího studia bez přijímacích zkoušek.

V11.jpg

 

 

Podrobné informace o studiu najdete na www.srs-vodnany.cz a jak bylo výše uvedeno, v Souborech pro stažení si můžete stáhnout powerpointovou prezentaci s podobným obsahem jako tento článek, ale s jiným fotografickým doprovodem.

Pro zájemce o studium nabízí škola možnost prohlídek zařízení školy.

Jak se Vám tento článek líbil?

  • bezvýznamný
  • nic nepřinášející
  • dobrý
  • velmi dobrý
  • vynikající

2 hodnocení, v průměru 4 hvězdičky

Komentáře prostřednictvím CHYTEJ.cz

I vy můžete přidat svůj názor!

Přidání příspěvku
Přihlášení

Momentálně nejste přihlášeni. Pokud jste zaregistrováni do Klubu Chytej.cz, vyplňte prosím své přihlašovací jméno (přezdívku) a heslo (do levé části formuláře). Pokud ještě registrováni nejste, můžete se zaregistrovat zde.
Pakliže chcete přispět anonymně, vyplňte do pravé části formuláře svou emailovou adresu a zvolte libovolnou přezdívku, pod kterou chcete vystupovat (nesmí však již být rezervována jiným registrovaným uživatelem).

Jsem registrovánPřispívám anonymně
Váš komentář

Fotografie
K příspěvku můžete přiložit až 4 obrázky (akceptujeme formát JPEG, GIF a PNG). Obrázky automaticky zmenšujeme ještě před odesláním na server, takže neplatí již žádné velikostní omezení. Musíte však mít ve svém prohlížeči povolen Adobe Flash Player 10+. Popisky fotografií vložíte editací již vloženého příspěvku.

Foto vložíte kliknutím na následující ikonku. Pokud máte s nahráváním fotografií problém, můžete použít klasický způsob.

odeslat
K tomuto záznamu není vložen žádný příspěvek.