Někdy se mi podsouvá otázka, co vlastně v té škole děti učí. Pak jsou tu ještě ti dříve narození, kteří si pořídili počítač až nyní a prostě nevědí, protože s počítačem nikdy nepracovali, ve škole se to neučili a zrovna nemají po ruce nikoho, kdo by jim to vysvětlil. Pro všechny tyto, v některých situacích bezradné, jsem napsal těchto několik řádků, které by snad měly vnést trochu světla do toho, jak dostat svoji fotografii do internetové diskuze tak, aby tam neposlali pět prázdných příspěvků spojených s hláškou, že se fotografie z různých důvodů nenahrála. Pokusím se to podat co nejsrozumitelněji. Některé věci jsem pro zjednodušení a lepší pochopení těm, co nemají tušení, převedl do snadno pochopitelné podoby (tedy alespoň doufám).

Nejdříve několik obecných informací.

Každý obrázek uložený jako soubor ve vašem počítači má mimo jiné tyto parametry:

Rozměr (rozlišení) - např. 800 x 600 se udává v pixelech (zkratka je px), kde jeden pixel je jeden bod obrazu (nejmenší jednotka počítačové grafiky). Jakýkoliv obrázek se tedy skládá z nějakého množství pixelů (bodů). Náš příklad v závorce je tedy 800 px x 600 px = 480 000 px. Obrázek se tedy skládá z 480 tisíc bodů.

Velikost (např. 480 kB) která je udávána v bytech případně jejich násobcích (zkratka je B, kB, MB ...) a ve svojí podstatě nám určuje, kolik místa na datovém médiu daný obrázek zabere (oním datovým médiem se samo sebou rozumí i stránky nějakého internetového portálu - i za tím v pozadí stojí nějaký počítač, na jehož pevných discích je celý systém a tedy i námi vložený obrázek uložen).

Tyto dvě veličiny, které jsem popsal, jsou to hlavní, co by jste pro začátek měli vědět. Jen tak pro vaši informaci existuje i něco, co se nazývá barevná hloubka. Znamená to, kolika bity jsou definovány barvy každého jednotlivého pixelu. Například 8 bitová barevná hloubka disponuje 256 odstíny barev a např. 24-ti bitová už má k dispozici 16 777 216 odstínů barev. Na první pohled je tedy jasné, že obrázky s 24-ti bitovou barevnou hloubkou budou mnohem kvalitněji zobrazeny, ale obrázek bude také zabírat  více místa, protože pro definování jednoho pixelu potřebuje 24 bitů, zatímco obrázek s 8 bitovou barevnou hloubkou jich na jeden pixel potřebuje jen osm. Protože uložení obrázku v bitmapovém formátu by zabíralo mnoho místa, byly vytvořeny formáty, které umožní uložit obrázek v dobré kvalitě, ale díky kompresi je jeho velikost přijatelná. Pokud máte zájem si to vyzkoušet, vytvořte si ve windowsovském malování jakoukoliv čáranici a uložte ji nejprve ve formátu s příponou .bmp a potom s příponou .jpg, uvidíte jak velký je rozdíl ve velikostech těchto souborů.

Pro ukládání obrázků na internet je nejčastěji používán formát JPGE (to jsou ty obrázky s koncovkou .jpg). Je to formát, který umožňuje relativně rozměrově velký obrázek uložit v přijatelné datové velikosti. Využívá k tomu metody ztrátové komprese, ale to už bychom zabíhali moc do podrobností. Ještě je poměrně často používán formát s příponou .gif, ale pro zpracování fotografií se příliš často nepoužívá, protože umí pracovat jen s 8 bitovou barevnou hloubkou.

Doufám, že jsem vám předchozími řádky nezamotal moc hlavu a vraťme se tedy k tomu, jak to udělat, abychom naši fotografii úspěšně odtransportovali na internet.

Na každém takovém serveru bývá někde uvedeno, jakou maximální velikost obrázků lze vkládat, některé jsou vybaveny tak, že vámi vložený obrázek, pokud je větší než udávané maximum, se automaticky zmenší na požadovanou velikost. Bohužel je to obvykle spojeno s výrazným snížením kvality obrázku a proto je lépe si tento proces udělat sám a nenechat onen automat na váš obrázek vůbec šáhnout. Navíc tento automat obvykle funguje od velikosti souboru o něco málo větším než je uvedené maximum a tak obrázek z vašeho 8 megapixelového fotoaparátu, který je vyfocen na nejvyšší kvalitu zpracovat vůbec neumí a výsledek vašeho snažení je příspěvek bez obrázku s hláškou, že obrázek nebylo možné nahrát, protože lidově řečeno byl moc velkej.

Dalším parametrem, který může být požadován, je maximální velikost obrázku udaná nejčastěji v kilobytech (kB), často doplněná o maximální rozměr, alespoň jedné ze stran, obvykle šířky.

K tomu, abychom obrázek z našeho fotoaparátu upravili tak, aby splňoval požadavky ke vložení, potřebujeme nějaký program, který to umí. Programy integrované v operačních systémech světoznámé softwarové firmy nejsou vhodné ani trochu. Naštěstí máme internet a celkem slušné množství volně šířitelných a volně používatelných programů. Zde bych si dovolil malé upřesnění anglických názvů, které se často používají a mnoho lidí ani netuší co znamenají, nebo jaký je mezi nimi rozdíl. Tzv. freeware jsou volně šířitelné a také volně používatelné programy, neplést si s shareware, které jsou sice také volně šířitelné, ale jejich užívání je už nějak omezeno, někdy nejsou plně funkční, jindy časově omezeny nebo prostě jen obtěžují informačním dialogem nebo odpočítáváním. V okamžiku zakoupení plné verze funguje program normálně. V některých případech jste mohli dostat s vaším fotoaparátem program na úpravu fotek tzv. zdarma, který má nějaké licenční číslo. Obvykle se jedná ořezané verze profesionálních programů, ale pro začátek zcela určitě stačí nebo si můžeme vhodný program koupit. Pro praktickou ukázku jsem zvolil tři programy. Nejjednodušší z nich IrfanView, zrovna tak jako celkem pokročilý FastStone Image, patří mezi ty, které jsou označovány jako freeware. Odkazy, kde si je lze stáhnout, naleznete na konci tohoto článku a jako třetí jsem zvolil ZONER PhotoStudio 11 z toho důvodu, že různé předchozí i současné verze jsou v oné zmiňované očesané verzi dodávány s fotoaparáty, skenery a možná ještě s něčím. Často jsou také jako příloha různých foto nebo počítačových časopisů. A samozřejmě taky proto, že je fakt dobrej. Ukázky jsou z „ostré“ kupované verze, takže pokud ve svém programu nemáte aktivní některé položky, není to proto, že by jste ten program měli „polámanej“, ale máte jen onu, dalo by se říct, „lehkou“ verzi.

Zmenšení obrázku na požadovaný rozměr

V prvé řadě bych vám doporučil, vytvořit si kopie obrázků, co s nimi budeme pracovat do nějaké samostatné složky, protože by se vám ze začátku mohlo stát, že se úprava ne úplně povede. Aby se vám tedy čistě náhodou nestalo, že si nenávratně zničíte původní fotografii. Pro prohlížení fotografií jsou vhodné všechny tři programy, ze kterých budou ukázky. Lze v nich i vytvářet a přesouvat kopie. Mě osobně ovšem více vyhovuje prohlížet obrázky v programu, ale kopírovat je z okna do okna. To lze i v průzkumníku či Totalcommanderu, prostě tak, jak to komu vyhovuje. Na principu to nic nemění. Předpokládejme tedy, že jsme si vytvořili složku, do které jsme si zkopírovali obrázky, se kterými chceme pracovat. Pokud se jedná o větší množství fotografií, třeba do fotoalba, není od věci jednotlivé fotografie vhodně přejmenovat z anonymního číslování z fotoaparátu IMG_xxx.jpg, abychom se v tom při odesílání na web trochu vyznali a neposlali zcela jinou fotografii.

Postup pro IrfanView

Otevřete program a stiskem na ikonu otevřít, případně z horní lišty Soubor -> Otevřít, se vám otevře okno a v něm si najděte onu složku s fotografiemi, co chcete upravovat. Otevřete první obrázek, stiskněte na liště Obrázek -> Změnit velikost/rozlišení, otevře se vám následující okno.

 

Myslím, že k tomu není moc co dodávat, snad jen to, že u položky nastavit novou velikost je třeba mít jako jednotky nastaveny pixely a mít zaškrtnuto, zachovat poměr stran. Pak už jen stačí do okýnka šířka napsat požadovaný údaj, ten v okýnku výška se upraví automaticky ve správném poměru. Pokud si jste jistí, že je váš obrázek v poměru šířka-výška 4:3, lze použít i některou ze standardních velikostí z pravé strany okna, pokud vyhovuje požadavkům, pokud bude obrázek v jiném poměru, bude zkreslen. Můžete si i vyzkoušet zaškrtnout políčko Zaostřit po změně velikosti, ne vždy to ale obrázek vylepší. Pokud se části Metoda týká, je lépe mít zaškrtnutou horní položku (změnit velikost/rozlišení), pokud by jste zaškrtli tu spodní, tak naprostá většina fotek bude mít výrazně horší kvalitu. Lze zde nastavit podle jakého filtru program provede změny, ale tím bych se v první fázi nezabýval, nicméně si s tím můžete pohrát.

Nyní je nutné změny uložit. Program IrfanView v okamžiku, kdy se posunete na následující obrázek, veškeré změny neuskuteční a ani vás neupozorní, že je nutné změny uložit. Je to standartní způsob Soubor -> Uložit nebo Uložit jako… . Otevřou se vám následující okna.

 

Do řádku název souboru, pokud nehodláte ponechat původní pojmenování, napište jeho nový název, pokud tam necháte původní název, bude původní soubor přepsán a to nevratně. Všimněte si okna, co je na obrázku v červeném rámečku. Zde je zobrazeno implicitní nastavení, jaké je při instalaci programu. Pokud server nepožaduje nějakou konkrétní poměrně malou velikost v kB, nechal bych to nastavení tak, jak je. Jinak změnou hodnoty u posuvníku Kvalita při uložení, změníte i velikost uloženého souboru, čím nižší kvalita tím menší velikost souboru. Nedá se to dopředu nějak jednoduše spočítat, každý obrázek je jiný, je nutné si to udělat zkusmo.

Malý příklad: Původní obrázek o velikosti 3264 x 2448 px jsem zmenšil na rozměr 1000 x 750 px. Původní soubor měl 4,35 MB, po zmenšení měl po uložení se 100% kvalitou 722 kB, s 80% kvalitou 195 kB a s 50% kvalitou 117 kB.

Pokud požaduje server i maximální velikost obrázku udanou v kB a obrázek, který jste zmenšili dle předcházejícího postupu je stále moc velký, tak máte následující možnosti. Buď ho ještě zmenšíte, nebo ho uložíte v ještě menší kvalitě.

Postup pro FastStone Image Viewer

Otevřete program a najděte si onu složku, kde máte uloženy obrázky, které hodláte upravovat. Slouží k tomu okno vlevo nahoře - něco jako průzkumník ve Windows. Kliknutím na složku se vám v hlavním okně zobrazí náhledy všech obrázků. Jednou klikněte na obrázek, který chcete editovat a stiskněte Upravit -> Změnit velikost/převzorkovat, otevře se následující okno.

 

Stejně jako v předchozím případě do kolonky šířka nastavit novou velikost, výška se nastaví automaticky (je nutné mít zaškrtnuto políčko Zachovat poměr stran), filtr nechte výchozí, tedy ten, co je implicitně nastaven. Klikněte na tlačítko OK. Narozdíl od předchozího programu, se vás tento při překliknutí na následující obrázek zeptá, jestli hodláte provedené změny uložit, pokud jste tak už neučinili.

 

Pokud souhlasíte, tak klikněte na ano a program vám nabídne, kam chcete soubor uložit, implicitně je původní složka i název souboru, soubor však lze přejmenovat a uložit ho někam jinam.

 

Na rozdíl od předchozího programu však nemáte možnosti ovlivnit velikost obrázku přímo při ukládání, ale je to možné změnit v nastavení programu, což není moc pohodlné. Z druhé strany je ale tento program celkem dobře propracován pro práci s fotografiemi.

Postup pro Zoner Photostudio 11

Otevřete program. Je na první pohled velice podobný předchozímu, ale opravdu jen na první pohled. Najděte si onu složku, kde máte uloženy obrázky, které hodláte upravovat. Slouží k tomu okno vlevo nahoře, něco jako průzkumník ve Windows. Kliknutím na složku se vám v hlavním okně zobrazí náhledy všech obrázků, co v ní jsou. Jednou klikněte na obrázek a klikněte na Editor.

 

Otevře se vám nové okno, kde klikněte na Upravit -> Změna rozměrů… a otevře se vám následující okno (platí pro defaultní nastavení, pokud si to změníte klávesou F10 nebo stiskem tlačítka, na následujícím obrázku v červeném rámečku, bude se vám zobrazovat celoobrazovkové okno se dvěma obrázky – původní a upravený, bude to jen trochu jinak vypadat).

 

Opět zadejte požadovanou šířku, výška se upraví atomaticky (je nutné mít zaškrtnuté Zachovat proporce). Metoda je to samé co filtr v předchozích programech. Po provedených úpravách stiskněte OK (pozor přepíše původní obrázek). Kvalita JPG bude při uložení taková, jaká je nastavena v programu (lze ji změnit).

Na rozdíl od předchozích dvou programů tento program disponuje nástrojem, který se jmenuje Konvertovat do JPEG pro Web, což v praxi znamená, že upraví vaši fotografii tak, aby měla i požadovanou velikost. Ve skutečnosti to není nic jiného, než plynulé nastavení kvality JPEG jen s tím rozdílem, že si určujete přímo velikost v kB. Tato položka není dostupná (nebo jsem ji alespoň nenašel) v panelech na liště, ale pokud máte v hlavním okně programu otevřené na pravé straně okno Akce, tak ji najdete v záložce Upravit.

 

 

Kliknutím na tuhle položku se vám otevře editační okno, no a zde si zcela pohodlně nastavíte požadovanou velikost.

Několik informací na závěr

Zde na Chytej.cz lze vkládat obrázky o takovýchto velikostech:

Diskuze a fóra

800x600 px, maximální rozměr co je systém schopný zpracovat je 1200x1600px, velikost v kB není uvedena.

Fotogalerie

Rozměr širší strany max 2000px, maximální velikost 2MB

Pozadí na plochu

Minimální rozměr je 800x600px, ale vzhledem k tomu, že tohle rozlišení snad už nikdo nepoužívá, doporučuji rozměr dle používaného rozlišení dnešních monitorů, pokud se má jednat o obrázek na celou plochu obrazovky a zachovat poměr 4:3 nebo 16:9 (ten je dnes už patrně častější).

Trofejní úlovky

1600x1200px, velikost v kB není uvedena

Na závěr odkazy, kde si můžete stáhnout jednotlivé programy

IrfanView – freewarehttp://www.irfanview.net/

FastStone Image Viewer – freewarehttp://www.faststone.org/index.htm

Čeština pro FastStone Image Viewerhttp://cestiny.idnes.cz/software/faststone-image-viewer-07t-/clanek.A060507_62236_bw-cestiny-software_bw.idn

Zoner Photostudio 11 – 30 denní zkušební verzehttp://www.zoner.cz/podpora/ke-stazeni.asp