Hned při první vycházce k jednomu pstruhovému potoku jsem pochopil, že ani tady nebude rybaření nic jednoduchého. Ryb tam bylo hodně, ale nedokázal jsem se k nim přiblížit, aniž bych je vyplašil a na větší vzdálenost jsem zase nedokázal 9“ prutem v zarostlém terénu nahodit, aniž bych co chvíli někde nevisel. Naštěstí se mi nakonec podařilo pár pstroužků chytit a tak mě počáteční potíže neodradily. Uvědomil jsem si, že bude nezbytné přizpůsobit celou mou výbavu zarostlému prostředí malých vod.

Výbava

Brodící kalhoty jsem vyměnil za vysoké holínky, protože na malém potoce je lepší do vody vstupovat co nejméně a na břehu se často prodírám doslova džunglí kopřiv a keřů o které bych mohl kalhoty roztrhnout. Za horkého počasí je možno použít k brodění třeba staré kecky, ale pro ty kopřivy jsou stejně nutné dlouhé kalhoty.

Nejvíce starostí mi dělal výběr vhodného prutu. Potřeboval jsem opravdu krátký proutek, tak okolo dvou metrů. Ale s jakou akcí a na jakou šňůru? Nakonec jsem sehnal „pětkový“ proutek 2,25m s rychlou akcí a byla to správná volba.Chytám s ním dodnes a jsem s ním maximálně spokojený. Zvládne dostatečně dlouhé valivé hody s velmi úzkou smyčkou. Když je potřeba nahodit suchou mušku bočním hodem, stačí vysoukat několik metrů šňůry z navijáku a před prutem jí mít tak dva metry. Rychlá špička prutu se pak postará o poměrně dlouhý hod. Chce to jen trochu tréninku a dá se to zvládnout.

Šňůry používám jen plovoucí v provedení WF. DT-éčko nasazuji jen při podzimním lovu lipanů na sucho. I při streamerování si vystačím s plovoucí šňůrou a jen když potřebuji dostat mušku do větší hloubky použiji potápivý nástavec.

Další úpravy udice spočívají v délkách a ujímání návazců. Délku návazce volím maximálně do 1,5m. To mi dovolí i na malém prostoru trefit se pod převislé větve a jiné překážky nad vodou. Zároveň je dostatečně dlouhý i pro chytání u dna tůní, jejichž hloubka většinou nepřesáhne dva metry. Ujímaný návazec používám jen při chytání na sucho. Při ostatních muškařských technikách dělám návazec jen z monofilu o průměru 0,16-0,18mm (v čisté vodě přidávám ještě koncový návazec z fluocarbonu). Při tak krátkém návazci to nemá na techniku hodu žádný vliv. Nehledě na to, že klasický hod na malém potůčku použiji jen zřídka.

Téměř výhradně chytám jen na jednu mušku. Na malé vodě je i jedna malá muška pro ryby nepřehlédnutelná. Navíc se s ní méně vázne a i když se zachytím někde na břehu, snadněji jí pomocí prutu vyprostím, aniž bych si vyplašil ryby. Pouze na začátku sezóny při chytání na streamer dávám někdy ještě pro zatraktivnění na krátký přívěs mokrou mušku.

Vlastní lov

Základem úspěchu je co nejopatrnější pohyb okolo vody. Jedno hlučnější došlápnutí, nebo prasknutí větvičky pod naší nohou znamená zběsilý úprk všech obyvatel tůňky do úkrytu. Na malých potocích bývají často hluboko podemleté břehy a tak, i když nám se zdá, že jsme ještě od vody dost daleko, můžeme ji mít i přímo pod našima nohama. A protože se vodou přenášejí vibrace našich kroků, ryby o nás vědí dříve než my přes hustý porost spatříme hladinu. Rovněž rychlejší pohyb nebo náš stín dopadající na vodu ryby vyplaší. Je potřeba se k vodě doslova plížit a využívat každého stromu nebo keře jako krytu, ale to právě dělá tento lov tím pravým lovem. Neméně důležité je naučit se nahodit mušky ve všech možných pozicích. Často jsem okolnostmi donucen nahazovat v kleče nebo dokonce v leže. Výhodou je zvládnutí backhandového hodu.

Pokud chceme chytat větší ryby musíme se naučit číst vodu. To platí obecně na všech vodách, ale na malém potoce dvojnásob. Záběr a zdolávání jedné menší rybky upozorní na nebezpečí každou větší a zkušenou rybu v tůni a ta je ihned ve střehu nebo nám zmizí ve svém úkrytu. Proto je nutné si vždy dobře rozmyslet, kam bude směřovat náš první hod.

Vliv počasí, denní a roční doby a stavu vody na techniku lovu

Největší úspěchy mívám při pošmourném počasí a přikalené vodě. Tedy po dešti a nebo při poklesu hladiny po jejím předchozím výraznějším zvednutí, a to po celý den. Ryby se v tuto dobu intenzivně krmí a i ty největší opouštějí své úkryty a loví na pokrajích proudů, nebo přímo v nich. Díky zakalení vody nás také odhalí později a tak se k nim dostaneme blíž.

Další úspěšnou dobou lovu je letní večer a to především na větší potočáky.

Chytám se suchými muškami a klidně navazuji ty největší chrostíky a palmery. Důležité však je, vybrat si ještě za světla loviště (tak 2-3 tůňky, víc jich stejně prochytat nestihneme), dobře si zapamatovat všechny překážky na břehu i ve vodě a také místo, kde předpokládáme, že bude po setmění větší ryba lovit. Můžeme si také trochu upravit břeh, ze kterého budeme chytat.

Ani v létě za malé a čisté vody nemusíme být bez úspěchu.Vyžaduje to však od nás maximální opatrnost při pohybu po břehu. Ryby budou na rozdíl od větších toků stažené z proudů , kde bývá jen pár centimetrů vody do tůní a najdeme je především na začátku tůně pod peřejemi, u přítoků a nebo pod jezy. Zde můžeme i v horkém létě přelstít nejednoho pstruha nebo tlouště na brázděnou mušku nebo menší zlatohlavou nymfu.

Výběr mušek

A tím se dostávám k samotnému výběru mušek. Na malých tocích nebývají ryby nijak zvlášť vybíravé a vezmou prakticky jakoukoli rozumnou mušku. Já používám především přírodní vzory, nebo alespoň mušky spíše tlumenějších barev. Jen na čerstvě vysazené duháky mají někdy větší účinek křiklavější vzory. Na začátku sezóny jsou úspěšné streamery, větší mokré mušky (např. březnovka) a nymfy.

V květnu již začínám zkoušet i suché mušky. Například různé druhy broučků a jepic a to i těch velkých, jako je májovka.

V létě jsou přes den účinné menší vzory palmerů, pakomáři a napodobeniny lučních koníků. Do čisté zapadlé vody používám různé vzory malých nezatížených zlatohlavých nymf. Ty jsou vlastně ve velikosti č.14-16 mými favority po celou sezónu.V přikalené vodě po deštích je velmi účinná napodobenina žížalky a křiklavější vzory bobešů a blešivců.

Na večer používám velké vzory palmerů a chrostíků a velmi dobrá je i napodobenina malé myši, tažená pomalu přes proud.

Podzim je ve znamení lovu lipanů a místy i duháků.V této době jsou všeobecně nejúspěšnější malé vzory jepiček ve všech vývojových stádiích, různé druhy pakomárů včetně jejich larev a malé nymfy.

Technika lovu

Pokud se mám vyjádřit k problematice zda chytat po, či proti vodě, nemohu dát jednoznačnou odpověď. V přikalené vodě je to prakticky jedno a techniku vedení mušek přizpůsobuji jen charakteru toku a pobřežní vegetace. Zvolím si prostě takové místo, abych byl schopen nahodit a vést mušky předpokládaným stanovištěm ryby a také ji mohl úspěšně zdolat a vylovit. V čisté vodě mohou ryby negativně reagovat na šňůru ležící na hladině. Pak musíme šňůru položit tak, aby plula mimo a nad rybou šel jen návazec s muškami. Nebo pouštět mušky po proudu . Ale v tomto případě se musíme ještě lépe krýt a pohybovat se opatrně, protože ryby stojí hlavou proti proudu a mají nás tak přímo ve svém zorném poli. Je důležité maximálně snížit naši siluetu nad vodou a často dojde i na nahazování v leže a v dalších neobvyklých pozicích.

Na samotné vedení mušek jsou ryby na malých tocích obzvláště citlivé a jakýkoli nepřirozený pohyb je odradí od záběru. Jen výjimečně je vydráždí potažení mušky proti proudu. To samozřejmě neplatí pro nejmladší ročníky všech ryb, které v malých potocích žijí.

Lovené ryby

A s jakými druhy ryb se můžeme na malých vodách setkat? Kromě pstruhů, lipanů a sivenů i se všudypřítomným tlouštěm a proudníkem a vlastně se všemi říčními druhy ryb.

Obsádku ovlivňuje mnoho faktorů. Délka toku, přítomnost chovných rybníků v povodí, množství přítoků a také skutečnost, do jak velké a jak zarybněné vody se potok vlévá a jaké mají ryby možnosti migrace. Dalším důležitým faktorem je samozřejmě člověk. Ovlivňuje míru znečistění, regulace toku a vysazováním a lovem i míru zarybnění a rozmanitost druhů. Proto apeluji na všechny rybáře, kteří se rozhodnou vyzkoušet lov ryb na malých tocích: „Zacházejte s ulovenými rybami co nejšetrněji, používejte háčky bez protihrotů a vracejte většinu ryb zpět vodě!“ Já sám si vezmu jen pár ryb za rok, většinou vysazených duháků a ostatní ryby pouštím. Jen tak zůstanou malé toky i nadále dobře zarybněny a budou nám přinášet pěkné zážitky z rybaření a pobytu v přírodě.

Afterfree