Vážení kolegové,

jsem letitým členem Českého rybářského svazu a jsem velmi znepokojen současným děním - přípravou nové Prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství č. 197/2004 Sb. týkající se doby lovu, kterou navrhl a prosazuje jednotlivec, byť je to jeho legitimní právo v souladu s ústavou ČR. Obávám se, že může vést v konečném důsledku k oslabení svazu a jakožto jeho člen Vás vyzývám, aby jste udělali veškeré dostupné kroky, které tomu mohou zabránit. Český a Moravský rybářský svaz je totiž dle mého názoru to nejlepší, i přes dílčí neduhy, co mohou rybáři mít.

Připomínky ke změně Prováděcí vyhlášky k zákonu o rybářství č. 197/2004 Sb.:

Mé připomínky jsou z mého pohledu coby běžného rybáře, člena RS a člověka s určitými znalostmi o životě ryb. Týkají se návrhu Jakuba Vágnera, který je údajně naprosto nepochopitelně na MZE jako jediný projednáván ve zrychleném řízení!!! a navrhuje plošně celoroční rybolov od 04:00 do 24:00 s možností úpravy uživatelem revíru. Návrh dle mého názoru nezohledňuje mnoho souvislostí.

1. Navržené doby lovu jsou v přímém rozporu smyslu a podstaty současné vyhlášky, která omezeními doby lovu sleduje primárně ochranu a klid ryb v zimním období, kdy většina ryb zimuje a je oslabena. Už i z tohoto důvodu je zakázán lov na zimovištích. Rozšíření doby lovu, jak navrhuje ČRS, je až na samé pomyslné hraně, návrh JV může být dle mého názoru pro rybí společenstva nesmírně riskantní.

2. Navržené doby lovu mohou mít tedy negativní důsledky na hospodaření - zvýšený tlak na revíry s minimální ostrahou (v zimním období je za současných podmínek fungování RS ostraha minimální) povede k více ponechaným úlovkům. Ryby, které rybáři budou ve větší míře lovit a pouštět, budou lovem oslabeny a jejich mortalita nebude nevýznamná. Hospodářské dopady jsou tedy neodiskutovatelné.

3. Navržené doby lovu budou mít dle mého názoru negativní dopady z hlediska činnosti RS (revíry budou v době lovu bez dozoru), která je v současné době postavena převážně na dobrovolnících. Je takřka nepředstavitelné, že bude RS v např. prosinci chodit kontrolovat dodržování výkonu rybářského práva a doby lovu v době mezi 0:00 - 4:00. Návrh ČRS je na samé hranici únosnosti - strážný může kontrolu, zda je VRP provozován v rámci zákona vykonat krátce po 22:00. Je velmi nepravděpodobné, že rybáři, kteří nedodržují pravidla a loví nonstop k vodě vyrazí až po domnělé kontrole.

4. Administrativní zátěž složek státu s řešením přestupků dle mého neklesne, naopak stoupne (tam, kde by byl povolen lov 0:00 - 24:00, bude pro řadu rybářů lákavé u vody spát a chytat nonstop). Drtivá většina porušování povolené denní doby je totiž v současné době dle mých informací a praxe mezi 0:00 - 4:00 rybáři, kteří požadují lov nonstop (většinou kapraři a sumcaři) a lze tedy předpokládat, že i poté se bude jednat o stejné přestupky. Tedy o lov mezi 0:00 - 4:00.

5. Členská základna dle mého názoru nenaroste. Klíčová je pro růst či udržení stavu členské základny činnost svazů na poli mládeže a dětí - rybářské kroužky. A děti se při svém vstupu do rybářského života rozhodně nerozhodují podle zimní doby lovu.

6. Navržená možná úprava denní doby lovu uživatelem povede k nesmírnému znepřehlednění podmínek lovu pro rybáře. Je celkem tuším 108 uživatelů revírů a může se stát, že bude mít nastavené doby lovu každý jinak a rybáři budou mít nesmírně složité si zapamatovat, kde se jak loví. Povede to ke zvýšené zátěži složek státu při projednávání přestupků - těch bude s vysokou pravděpodobností výrazně více. Někteří uživatelé revírů navíc získají "nástroj", kdy mohou v určitém období rybolov omezit např. jen na 10 minut denně. Nová vyhláška tak může být v krajním případě "diskriminačním a šikanózním" nástrojem. Dlužno dodat, že zpřísňující úpravy denní doby lovu mohou v souladu se zákonem provádět uživatelé revírů i nyní, nicméně se tak nikde neděje. Navrhovaná úprava vyhlášky to však vyloženě nabízí a lze takřka s jistotou předpokládat, že by se tak dělo.

7. Problémy s majiteli příbřežních pozemků - v současné době existuje dost sporů s majiteli příbřežních pozemků z důvodů táboření rybářů v letním období. Obávám se, že pokud by došlo k tak radikální změně denní doby lovu, naroste výrazně množství "tábořících" rybářů a tím i sporů s majiteli příbřežních pozemků = v konečném důsledku to může vést ke snížení možností, kde mohou rybáři lovit.

Zřejmě jsem se v připomínkách nedotkl všech souvislostí a problematických částí připravované vyhlášky. Zmínil jsem pouze ty, které považuji za nejdůležitější. Předpokládám, že na toto téma již běží široká odborná diskuze a vše dobře víte a rizika si uvědomujete.

Český a Moravský rybářský svaz jsou demokratickými spolky, které mají svůj určitý řád a strukturu (stanovy, jednací řád apod.) a mají celkem cca 350.000 členů. Takto významné kroky z hlediska rybolovu pro takové množství lidí musí z principu vycházet z široké odborné diskuze napříč jednotlivými strukturami svazu a navrhovat by je měly jen svazy. Není podle mne možné a přípustné, aby si jednotlivec na základě svých obchodních zájmů připravil návrh vyhlášky (příště to může být zákon samotný) a ten "silou" díky konexím prosadil, jak se to jemu hodí. Není žádným tajemstvím, že v rozhovorech, které JV natočil, jsou jeho zaměstnanci či dodavatelé a ti sami uvedli, že za změnou vidí mj. zvýšení tržeb v rybářských obchodech - jde tedy jednoznačně o přiznaný obchodní zájem předkladatele, který vlastní síť rybářských prodejen a distribuuje rybářský sortiment prostřednictvím jednoho z největších českých e-shopů - ALZA.cz.

Principielně považuji do budoucna za kritické, že se bude se v tomto případě jednat o precedentní situaci (byť zákonnou v souladu s ústavou ČR) - JEDNOTLIVEC MŮŽE PROSADIT DO VYHLÁŠKY ČI ZÁKONA SVÉ ZÁJMY PROTI ZÁJMU SVAZŮ SDRUŽUJÍCÍCH CCA 350.000 ČLENŮ!!! V budoucnu toho pak bude moci využít takřka kdokoli, kdo se bude "přátelit" s aktuálním ministrem zemědělství. Např. distributor přívlačového vybavení prosadí celoroční lov dravců?!...

Děkuji Vám za pozornost a držím ČRS a MRS palce.

Na vědomí:

předseda ČRS JUDr. Alexander Šíma

jednatel ČRS Ing. Jan Štípek

předseda MRS Ing. Rudolf Milerski, CSc

jednatel MRS Ing. Václav Habán

předseda hospodářského odboru Rady ČRS Dušan Hýbner

hospodář Rady ČRS Ing. Branislav Ličko

Se srdečným pozdravem

============================

David Havlíček

člen ČRS, RS