"Náš" revír!

 

Předesílám, že nejsem právník ani letitý svazový činovník. Tudíž upozorňuji, že v následujícím článku mohou být drobné nepřesnosti. Přesto a s vědomím, že mě někteří budou za text "grilovat", jdu tzv. s kůží na trh. Velmi mne totiž trápí až fatální nevědomost drtivé většiny členské základny Rybářského svazu a rád bych v tomto směru pomohl alespoň k malému posunu.

 

"Náš" revír!

 

Co a proč nejde změnit?

Na začátek je potřeba si říci, že jsou věci, které určuje zákon a jeho prováděcí vyhláška, přes které nejede vlak. Tedy jede, ale pouze v případě, že by se změnil samotný zákon. A na tvorbu nového zákona čeká řada "vlčáků", kteří mají zájem např. o ovládnutí některých revírů. A víme či tušíme jak to chodí - o zákonech hlasují poslanci (následně senát) a ti mnohdy vůbec nevědí, která bije a stačí umět dobře lobbovat, něco slíbit a hlasy jsou vaše. Takže například snížit zákonem dané nejnižší míry by nešlo bez jeho změny.

 

"Náš" revír!

 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva

Pak jsou ovšem předpisy, které si v rámci Bližších podmínek výkonu rybářského práva (dále jen BPVRP) - což je defakto Rybářský řád, a ty určuje uživatel revíru (držitel dekretu). Tedy pokud to není v rozporu se zákonem a jeho vyhláškou. A kdo jsou uživatelé revírů? Defakto my všichni!

 

"Náš" revír!

 

Jak funguje svaz

Tak a teď jak vlastně zjednodušeně svaz funguje: Máme tu tři úrovně. Místní organizace (tam si kupujete povolenku). Pak Územní svazy (ty sdružují naše MO) a pak je tu Rada ČRS (organizátor celosvazového rybolovu). Ve většině případů (až na Středočeský svaz) vlastní dekrety na revíry Územní svazy. A ten, kdo je vlastníkem, resp. držitelem dekretu, což je přenechání výkonu rybářského práva od státu, ten vydává pravidla - Rybářský řád. To znamená, že se ve většině případů o změnách v Rybářském řádu rozhoduje na krajské úrovni. Tam to funguje tak, že se minimálně jednou za dva roky sejde konference, kde jsou předloženy návrhy (ty může předložit např. někdo z vedení Územního svazu, nebo nějaký delegát za MO) a o návrhu hlasují delegáti. Pokud je návrh schválen, je vyhráno. Anebo prohráno - záleží na každém, jak danou změnu vnímá. 

 

"Náš" revír!

 

Rozhodující delegáti

A kde se bere těch např. 60 delegátů, kteří na kraji navrhují, schvalují či zamítají? Ty by měly na konferenci delegovat Místní organizace, většinou se zadáním, co má delegát navrhnout, schválit či odmítnout. A víte, kdo o tom rozhoduje? My! Každoročně máme členské schůze, kam by jednak měl přijít každý člen a kde je možnost podat svůj návrh na změnu. Stačí se přihlásit "chci podat návrh", vystoupit, přednést jej a nechat o něm hlasovat a trvat v případě schválení na zanesení do usnesení členské schůze. Pokud jste o jeho smysluplnnosti hodně přesvědčeni, vyplatí se oslovit s ním pár kamarádů, kteří vám pak v hlasování mohou přinést potřebné hlasy. Na schůze obvykle chodí cca 5% rybářů. To znamená, že pokud má Vaše MO 1000 členů, přijde jich cca 50. A k prosazení návrhu potřebujete více než polovinu. Tedy 26 hlasů. Zní to až moc jednoduše? Zní, ale jen proto, že to tak "jednoduché" je! Pak už je jen potřeba, aby byla i většina delegátů se shodným názorem - tudíž pro zásadní věci nestačí jen jedna MO.

 

"Náš" revír!

 

Místní organizace s držením dekretů

A ještě jednodušší je to v případě Místních organizací, které samy drží dekrety (např. všechny MO ve Středočeském kraji). Tam postačí rozhodnutí na úrovni oné MO a Územní svaz jen odhlasované "zprocesuje" a změna je na světě. Takže pokud například chcete na Vašem rybníku povolit lov z lodí a na schůzi chodí jen 25 lidí, stačí vás opravdu jen pár k tomu, aby jste příští rok lovili tak, jak chcete.

 

"Náš" revír!

 

Cesta ke změnám není tedy nemožná a každý jednotlivec, člen ČRS, je může ovlivnit. Každý. Cesta to není jednoduchá a rychlá, ale podstatné je, že existuje. Samozřejmě se může stát a také se to jistě stane, že některé návrhy změn neprojdou, protože zkrátka nenaleznou podporu u většiny členů a ačkoli to bude trpké, je potřeba to respektovat. Respektovat přání většiny. Anebo se na příště lépe připravit a lepšími argumenty přesvědčit více členů svazu k podpoře.

 

"Náš" revír!

 

Ačkoli si myslím, že Svaz na tom rozhodně není tak špatně, jak se u piva či v hrdinských diskuzích na internetu píše, budu na schůze chodit, navrhovat, přemýšlet, hlasovat, argumentovat, shánět podporu pro kroky, které jsou podle mne správné. Když se v každé MO zvedne 5 nových rybářů, z nichž každý sežene na svou podporu dalších 5, je ohromná šance posunout si Svaz tam, kam chceme.

Je to totiž náš Svaz, naše revíry a naše ryby. Chraňme si to a bojujme za to.

 

Text a foto: David Havlíček