Jaká jsou plavidla

Asi jste si všimli, že nepoužívám slovo "loď", nýbrž "plavidlo". Záměrně. Píše se totiž rok 2017 a dávno už se neprovozuje lov jen z rybářských pramic. Tzn. že i zákon a BP hovoří o lovu z plavidel. To mohou být klasické pramice (dřevěné, kovové, laminátové či plastové), nejrůznější pevné a nafukovací lodě (čluny, belly boaty, kánoe, kajaky, katamarány, vory), velké motorové lodě (pozor na motorizaci - tu neošetřuje zákon o rybářství a jsou nejrůznější omezení výkonu až po úplný zákaz). Přesný výčet povolených typů neexistuje. Existuje pouze seznam plavidel, z nichž je lov ryb zakázán: 

Legislativa: "Zák. o rybářství : § 13, (3) V rybářských revírech se zakazuje lov

e) z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu,

 

Nafukovací člun - plavidlo.

 

Belly boat - plavidlo.

 

Rybářský kajak - plavidlo.

 

Nafukovací rybářský kajak - plavidlo.

 

Vybrané části zákona, prováděcí vyhlášky a Rybářského řádu:

 

Zákon o rybářství:

HLAVA III

Lov

§ 13

(3) V rybářských revírech se zakazuje lov

e) z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu,

takže, jak již bylo řečeno, zákon lov z plavidel nezakazuje

 

Prováděcí vyhláška

Příloha č. 7

Povolené způsoby lovu, povolené technické prostředky k lovu a způsob jejich užití při lovu v rybářském revíru.

II. Povolené technické prostředky k lovu

2. Vábničky, plavidla, plovoucí nafukovací rybářské pomůcky určené k lovu ryb, echolot, podběrák, čeřínek, vezírek, vyprošťovač háčků, měřítko, stojánky nebo držáky na udice, čihátka, splávky, zátěž, nahazovací prak a další prostředky. Použití těchto prostředků specifikuje uživatel revíru v bližších podmínkách výkonu rybářského práva.

Prováděcí vyhláška k zákonu rybářství výslovně lov z lodí povoluje.

 

Bližší podmínky

IV. Lov ryb z plavidel

Lov ryb z plavidel je zakázán. Revíry nebo jejich části, kde je lov ryb z plavidel povolen, určuje uživatel rybářského revíru.

Rybářský řád tedy lov z loděk sice zakazuje, ale na každý jednotlivý revír může být uživatelem revíru lov z plavidel povolen, což je pak uvedeno v popisu revíru: "lov z plavidel povolen".

 

Lodě mohou být obyčejné veslice, nebo solidně motorizované a technicky vybavené.

 

Lov z loděk je tedy obecně zakázán, musí být výslovně povolen

Opakuji tedy: Zákon, přesněji řečeno jeho prováděcí vyhláška lov z loděk povoluje. Zakazuje to až sám "rybářský řád", který si ale určuje uživatel revíru (tedy buď příslušná MO nebo Územní svaz) a může jej povolit. Podstatné tedy je, že lov z loděk může uživatel povolit a nijak tím nebude kolidovat s nadřazenými předpisy. A tak tomu také na cca 140 revírech v ČR je.

Tohle by bez plavidla prostě nešlo...

 

Kde je v ČRS lov z plavidel povolen

Český rybářský svaz obhospodařuje tuším 968 mimopstruhových revírů o rozloze 16792 ha. Lov byl k roku 2016 povolen na 138 z nich. Celková plocha revírů, kde je lov z loděk povolen je cca 10880 ha, což je cca 65% plochy všech mimopstruhových revírů v ČRS. 

Kompletní seznam revírů, kde je lov z loděk povolen je zde >>>

 

Malá laminátová loďka je dostupná pro každého.

 

Jak je to v MRS?

V Moravském rybářském svazu je generelně lov z loděk povolen na všech stojatých vodách o rozloze nad 50 hektarů + na některých dalších jmenovitě uvedených řekách a opět je to vždy jmenovitě napsánu u konkrétních revírů v jejich popisu. 

Morava je zde: http://www.mrsbrno.cz/

http://www.mrsbrno.cz/rybarske-reviry/437-seznam-reviru-mp

 

Co zde chybí k dokonalosti?

 

Chybí povolení na Vašem revíru? Co s tím?

Je to relativně snadné. Pokud jste četli článek, který zjednodušeně vysvětluje fungování svazu, nejspíše již víte. "Stačí" nesedět doma a nenadávat na současnou situace a jít na Vaši členskou schůzi, které jsou zpravidla v prvním kvartále roku (v mé domovské MO Tábor např. 15.2.2017). Zde doporučuji přihlásit se na začátku schůze s tím, že máte návrh na úpravu bližších podmínek výkonu rybářského práva. Jakmile dostenete slovo, předneste svůj návrh na povolení lovu z loděk na tom a tom revíru i se zdůvodněním. Následně se o návrhu bude hlasovat. Pokud pro Váš návrh zvedne ruku více než polovina účastníků, je zčásti vyhráno. Požadujte pak, aby bylo schválení Vašeho návrhu zaneseno do usnesení o členské schůzi s tím, že se výboru ukládá, aby schválený návrh předložil na Územním svazu. Tam by pak nemělo nic bránit tomu, aby se lov z loděk pro další rok povolil. Tedy v případě, že to nebude kolidovat s nějakou vyhláškou města, že to není např. pískovna, kde se těží a majitel si to nepřeje apod. A doporučuji si předem pro váš návrh sehnat podporu - tzn. další rybáře, členy vaší MO, kteří pro návrh zvednou ruku. Na členské schůze chodí okolo 5 % členů a tak vám většinou bude stačit pár desítek hlasů.

 

Malá i velká. Plavidla mají mnoho různých tvarů i rozměrů.

 

Zní to jednuše? No aby ne, když to tak prostě je. Je to náš svaz a naše vody a je jen na nás, jak budeme lovit v budoucnu. Je ale nutné jen nebrečet na sociálních sítích, "zvednout zadek" a jít na schůzi.

 

Anebo ne a budeme i tam, kde by to třeba šlo, lovit ze břehu.

 

David Havlíček