Chytej.cz

A co na to rybářská stráž? - 2. díl necteno

17.4.2014 | Legislativa | 11.219 čtenářů | hodnocení: vynikající | komentáře: 27

A co na to rybářská stráž? - 2. dílV prvním příspěvku jsem se podělil o několik osobních zážitků s rybářskou stráží a v tomto pokračování bych se chtěl více zabývat tím, co se od rybářské stráže očekává a co se na její činnosti mnohým rybářům nelíbí...

 

Práva a povinnosti RS

Samotný výkon rybářské stráže má své nároky, které jsou zakotveny v zákoně. Jaké? Tady je malý výčet:

(2) Rybářskou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která: 

a) je starší 21 let, 

b) splňuje podmínku bezúhonnosti (odstavec 7),

c) je způsobilá k právním úkonům, 

d) je zdravotně způsobilá pro výkon funkce rybářské stráže, 

e) prokázala znalost práv a povinností rybářské stráže podle tohoto zákona a znalost souvisejících právních předpisů, 

f) složila před příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností slib tohoto znění: „Slibuji, že jako rybářská stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při kontrole dodržování rybářského zákona a prováděcích právních předpisů k rybářskému zákonu, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející rybářské stráži“. 

 

p1.jpg

 

Teorie a praxe se liší...

Jak je to tedy doopravdy a jaká je praxe? Z vlastní zkušenosti vím, že tuto funkci nemůže zastávat každý. Jeden z mnoha důvodů je ten, že tyto funkce jsou v organizacích vesměs obsazené a jen tak se volná místa neuvolní. Vše samozřejmě o početnosti konkrétní organizace, popřípadě o velikosti obhospodařovaných revírů. Na RS krajské úrovně či profi stráž se nemusíte snažit hlásit vůbec - to jsou fleky jen pro vyvolené! 

Ale zpět k výše uvedeným nárokům. Požadovanou bezúhonnost komentovat nemusím, ale zdravotní způsobilost pro výkon funkce rybářské stráže už mi kolikrát dělá starosti. Nejsem si zcela jistý, jestli tuto základní podmínku naši strážci revíru splňují, tedy alespoň většina z nich...

Znalost právních předpisů je další věc. Valná většina strážců má naučené jen některé fráze zákona a při troše dotěrnosti rybáře, který při kontrole požaduje detailnější právní rozbor, či vysvětlení problému, dotazovaný člen RS většinou rozhovor rychle ukončí s odkazem na zákon. Nezřídka stráž přímo rybáře vyzve, ať si ho prostuduje sám, protože neznalost zákona neomlouvá!

Další a současně nejpodstatnější složka nároků je samotný slib a jeho obsah. U toho se většinou bavím nejvíc, jelikož tento slib takřka všichni porybní velmi rychle zapomenou. Postupem času z nich vyprchá i to poslední nadšení, pro které vlastně k výkonu rybářské stráže sami přistoupili. Jaká je skutečná praxe a jaký je pohled na to, jak by to mohlo, nebo spíše mělo vypadat mýma očima? Pokusím se ve stručnosti na obě otázky odpovědět.

 

Na druhé straně barikády

Často slýcháme, jak to má rybářská stráž těžké. Rybáři jsou čím dál větší hulváti a jejich agresivita stoupá. Přitom pravomoci RS jsou omezené. S tímto názory souhlasím, ale jen částečně. Myslím si totiž, že na většinu konfliktů si porybní zadělávají sami svým přístupem. Nejednou jsem byl svědkem kontrol, kdy členové RS při nedokázali lovce ani pozdravit a chovali se k němu více než povýšenecky a arogantně. Přitom rybář měl vše v naprostém pořádku a byl slušný. Vystupování některých strážců je naprosto nevhodné a neprofesionální. Když potom takový jedinec narazí u vody na podobnou povahu, problém je na spadnutí. 

Další z faktických připomínek, kterou všem vymlouvajícím se členům RS dokola připomínám je: „Nikdo vás do ničeho nenutil, každý z vás věděl, do čeho jde! Pokud dobrovolné činnost nenaplnila vaše představy, tak odevzdejte odznaky a přenechejte je schopnějším! Ten, kdo si představoval pohodu v podobě několika zápisů do povolenek za sezónu a nic víc, ten se hodně plete!“ 

Kolik takových „rekreačních“ porybných je? Spousta! Kde je nějaký dozor a zprávy pro rybáře z činnosti RS? Mě by třeba náramně zajímalo, kolik jednotliví strážci chytili pytláků za svůj mnohaletý výkon? Kolik povolenek odebrali za vážné prohřešky? Vím, že s tím vším je spojená otravná administrativa a další úkony, což se většinou nikomu nechce podstupovat, takže je mnohem pohodlnější chodit a kontrolovat kolem vody se zavřenýma očima. 

Ke smůle „flinků s plackou“ jsou oči většiny rybářů otevřené a všichni jejich (ne)činnost vidí.

 

Pololaický pohled na věc

Když budu vycházet pouze z vlastní praxe a vlastně i ze života, tak začnu tím, že má práce spočívá také v chytání různých darebáků. Dokonce se často pohybuji v mnohem drsnějším prostředí než RS. Vím, kolik práce mi dá dostat nějakého hodně šikovného šmejda. Vím, kolik času strávím jeho usvědčením. Vím, kolik času promarním administrativou a běháním po soudech jen proto, abych si vyslechl verdikt soudu, že dotyčného pouští na podmínku a mně začíná celý kolotoč nanovo. Kdyby mě to ale nebavilo a nechtěl bych tuto práci dělat, tak ji rozhodně nedělám! Toto pravidlo by mělo platit i pro členy RS. Vykonávat předepsanou činnost se zájmem a bez výmluv na náročnost. Rozhodně bych byl zastáncem horní věkové hranice členů RS – „strop“ bych viděl mezi 60 - 65 lety. Vše by ale záleželo na mnohem přísnějších zdravotních předpokladech, včetně jejich dvouleté periodické lékařské kontroly. Psychotesty by také nikomu neublížily, naopak dalo by se z nich zjistit, jak si budoucí člen RS dokáže poradit s krizovými situacemi a jak se bude chovat při stresujících podmínkách během případných konfliktů. Vím, že se tyto přijímací podmínky zdají být příliš tvrdé, přestože se jedná víceméně o dobrovolnou činnost, ale raději se budu u vody setkávat s menším množstvím kvalitních členů RS, kteří opravdu něco řeší, než s armádou nečinných strážců. Rozhodně by měli mít „porybní“ kvalitní právní znalosti RŘ a maximálně by měli mít obeznámený revír, na kterém provádějí kontroly, a to včetně druhové skladby ryb a jiných živočichů. Měli by umět reagovat na vzniklé situace v popřípadě vzniklých konfliktů. Měli by umět včas vyhodnotit míru rizika a nejednat bezhlavě. V případě nějakých rozporů musí vysvětlit v čem je problém a uklidnit situaci na přijatelnou míru. Ono umět vést dialog bez emocí je zdravý základ zdárného vyřešení situace. 

Místní organizace, které mají více členů RS, by je měly nutit do hromadných kontrol, ale ne jen jednou do roka, ale i několikrát do měsíce. Hlavně pak v letním období, kdy je u vody nejvíce rekreantů a také lovících part, z nichž mnozí porušují snad vše, co se porušit dá. 

Spousta členů RS má výmluvu, že sám kontrolovat nejde, že je to o zdraví. Jestliže opravdu nemá někoho k ruce na výpomoc a pokud ví, že se něco hrubým způsobem porušuje, může si přivolat pomoc v podobě městské policie nebo PČR. U mnoha podobných kontrol jsem byl osobně přítomný, takže výmluva, že policie stejně nepřijede, neobstojí.

Nejvíce mě dokáže dopálit, když členům RS nahlásím případ pytláctví, nebo jiný prohřešek. Dokonce jim opatřím i důkazy a nic se neděje! Takovým ignorantům bych odebral odznaky okamžitě! Navíc bych ještě zvažoval i jejich vyloučení z řad rybářů. Vždyť přece složili slib, který vědomě nedodržují a záměrně porušují. Kritéria pro výkon RS by se slušelo znovu přepracovat a přitvrdit na povinnostech. Hlavně je zapotřebí přitvrdit kontrolu nad výkony samotných členů RS.

Dále bych se zamyslel nad délkou výkonu funkce RS - byl bych pro zavedení tříleté lhůty, a pokud by člen neprokázal žádné výsledky v činnosti, tak by o odznak přišel, aby se otevřel prostor pro nové členy s většími ambicemi. Ono kontrolovat pořád dokola jen ty, kteří loví v souladu s pravidly je velmi snadné, ale chytit „škodnou“, to už je nad síly našich strážců. Takový je dnes, bohužel, běžný stav...

Osobně znám pár revírů, kde se přístup RS mnohonásobně změnil k lepšímu, a kde se díky její aktivitě lovící chovají k ulovené rybě ohleduplně bez ohledu na to, jestli je to trofejní kus nebo pouhá plotička. Pořád je však těchto strážců revírů hodně málo. Ale i tyto výjimky mě přesvědčily, že s jiným přístupem to jde a je to poznat.  Vlastně právě kvůli nim jsem se rozhodl napsat toto pokračování.

 

Praktický příklad závěrem

Jednu nejmenovanou nádrž kdysi střežil jeden jediný člen RS. Přesto dokázal odvést práci za deset jiných hlídačů. Slušní rybáři ho brali s respektem a pytláci, včetně nepoctivců s povolenkami, se revíru vyhýbali obloukem. Dnes už je tento pán dávno v důchodu a zdraví mu nedovolí ani zajít k vodě. Jeho štafetu přebrali tři noví členové RS a nádrž se vrátila do „pravěku“! Pytláků tam je tam, jako vlčích máku na poli! A o neukázněných rybářích se raději ani nebudu nezmiňovat...

Nevím už, který se psal rok, když jsem onoho pána porybného potkal poprvé, ale určitě mi nebylo víc než 18 let. Vláčel jsem tehdy na pstruhovce, když jsem si koutkem oka povšiml nějaké postavy v křoví na protějším břehu. Chvíli jsme se letmo okukovali navzájem, když tu jsem dostal klepanec do prutu. Po krátkém boji jsem zdolal menšího pstroužka, kterého jsem hned vyháčkoval a pustil. V té chvíli se chlapík odnaproti vydal proti proudu řeky, přebrodil ji a šlapal směrem ke mně. Zahlédl jsem na jeho prsou dalekohled a placku. Byl jsem naprosto v klidu, jelikož jsem si byl jistý, že mám vše v pořádku. Po zkontrolování dokladů a povinného vybavení mi porybný vytknul, že jsem si před vylovením pstruha nenamočil dlaň a že jsem ho, koneckonců, nemusel brát do rukou vůbec. Přidal pár rad a fíglů, jak se co nejšetrněji chovat k úlovkům, nakonec mi popřál šťastný lov a zmizel. V té době se nějaká ohleduplnost k rybám moc neřešila, takže to pro mě byly úplně nové zkušenosti. Díky jeho odbornému výkladu jsem rychle pochopil, že měl naprostou pravdu.

Asi o dva roky později se otevřela do té doby chovná nádrž k běžnému rybolovu a „můj“ porybný ji dostal na starost. Zpočátku byl na nádrž vyvíjen neúměrný rybářský tlak, ale porybný se u vody ukázal jen sporadicky. Hleděl si víc hlídání pstruhovky. Po nějakém čase se vyjádřil, že vše si musí prvně sednout a pak se dá vytvořit základ. Po uplynulé sezoně si nádrž i její obyvatelé sedli a ustálil se i tlak na vodu. Další rok ji navštěvovala už jen hrstka rybářů, jen přes prázdniny to tam vypadalo jako v kempu. Do léta si však porybný u rybářů vybudoval pověst nekompromisního člověka, který sice sebral povolenku zcela výjimečně, ale uštědřil hříšníkovi mnohaminutovou přednášku. A přednášet on uměl! Když jsem na vlastní oči viděl, jak přesvědčil polapeného pytláka, že má chytat legálně s povolenkou, tak se porybný dostal v mém pomyslném žebříčku hrdinů na první místo! Hltal jsem jeho znalosti i rady. Věděl snad o všem živém i neživém ve volné přírodě, stačilo jen na objekt zájmu ukázat prstem. Vše vyústilo v to, že ve mně jeho znalosti vzbudily neuvěřitelný zájem, a proto jsem začal navštěvovat jeho kroužky, v kterých se věnoval mládeži a připravoval je ke zkouškám na získání rybářského lístku. Stal jsem se jeho instruktorem a pomocníkem.

 

Inu, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá!

Při jedné z mnoha návštěv nádrže se nám podařilo zastihnout ve tření líny. Jejich milostné hry probíhaly v zátočině plné trav a kořenů, kde jen málokdo někdy lovil. S úžasem jsme všichni koukali na tu nádhernou podívanou. Zážitek nám rušil jen hluk šesti rybářů, kteří stanovali o pár desítek metrů dál. Porybný nám řekl, ať zůstaneme na místě, že se jde na tu partu podívat. Po jeho příchodu se skupinka lovců uklidnila a začala kolem vody a stanů uklízet. Porybný se k nám vrátil a společně jsme odešli. 

Navečer mně to nedalo a vydal jsem se na třoucí se líny podívat znovu. Když jsem na místo dorazil, Zůstal jsem jako opařený! Spatřil jsem dva rybáře, kteří se snažili na trdlišti líny podsekávat. Oba patřili ke stanující partě. Rozhodl jsem se, že vyrazím za porybným, aby sjednal nápravu. Daleko jsem však nemusel, jelikož porybný sledoval „podsekávače“ už nějakou chvíli z lesa dalekohledem. Když jsme se setkali, jenom utrousil, že hned věděl, že tihle rybáři nepřišli jen rybařit, takže si je chtěl ohlídat. Pak jsme se společně vydali za nimi. Přiznám se, že jsem měl z napětí žaludeční vibrace z napětí. Ti dva si nás velmi rychle všimli a v cuku letu se vrátili k ostatním. Dělali jakoby nic. Když jsme dorazili k partičce, byla na ní znát nervozita. Porybný provedl opětovnou kontrolu všech povolenek. Někteří z lovců měli zapsané slušné líny, tak je chtěl vidět. Jeden z rybářů vytáhl z vody vezírek s úlovkem. Okamžitě jsme si všimli, že na tělech ryb jsou patrné škrábance od háčků. Porybný pravil, že je náramně zajímavé, že teď ve tření lini zabrali a hned řekl: „Na co jste je chytli? Tipoval bych to na pořádný trojhák, co? Rybář držící vezírek drze odsekl, že zabrali na rohlík. Porybný se přesunul ke stanu, kde byly opřené dva pruty s navázanými trojháky. Porybný se klidně zeptal, proč je tam mají, když jsou dravci hájení. Ironicky dodal: „To je ten váš rohlík? Líni se asi po něm můžou utlouct, že?“ Jeden z party odsekl: „Proč nás z něčeho obviňujete, když nic nemůžete dokázat!“ Porybný zachoval klid a pravil, že nikoho zatím neobvinil, ale přečin nějakou dobu sledoval a navíc poškození ryb nasvědčuje, že byly podseknuté. Na to vstal druhý rybář z židle, cigaretou upálil oba trojháčky na vlasci a podal je porybnému Se slovy. „Klidně si je vemte, když vás tak znervozňujou!“ Porybný zcela v klidu poděkoval a řekl, že takové kotvy ještě ve sbírce nemá, V okamžiku, kdy si rybář sedal zpět na židli tak mu porybný navázané trojháky hodil pod zadek. Co se odehrálo po dosednutí rybáře, se ani nedá popsat. Jeho zaúpění byl slyšet hodně daleko. Porybný se naoko omluvil, že tohle nechtěl, ale po chvíli dodal: „Alespoň jsi na vlastní kůži ochutnal to, co jsi dělal těm línům!“ Potom jsme se otočili a šli pryč.

Na druhý den po skupince nebylo ani památky. Vlastně památku tam nechali, zapomněli totiž ve vodě vezírek s rybami. Porybný si líny vzal do svého rybníčku a po jejich zotavení je pustil zpět do nádrže. Porybného jsem se později zeptal, jestli byl jeho postup v normě a jestli se zachoval správně. Odpověděl: „Každá situace je jiná a vyžaduje jiný přístup i řešení. V daný okamžik jsem zvolil cestu, která se nabízela. Inu, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá!“

Kéž by bylo více takových správňáků!

 

 

Text: Petr Ramian alias Petula

 

Jak se Vám tento článek líbil?

  • bezvýznamný
  • nic nepřinášející
  • dobrý
  • velmi dobrý
  • vynikající

25 hodnocení, v průměru 4.8 hvězdiček

Komentáře prostřednictvím CHYTEJ.cz

I vy můžete přidat svůj názor!

Přidání příspěvku
Přihlášení

Momentálně nejste přihlášeni. Pokud jste zaregistrováni do Klubu Chytej.cz, vyplňte prosím své přihlašovací jméno (přezdívku) a heslo (do levé části formuláře). Pokud ještě registrováni nejste, můžete se zaregistrovat zde.
Pakliže chcete přispět anonymně, vyplňte do pravé části formuláře svou emailovou adresu a zvolte libovolnou přezdívku, pod kterou chcete vystupovat (nesmí však již být rezervována jiným registrovaným uživatelem).

Jsem registrovánPřispívám anonymně
Váš komentář

Fotografie
K příspěvku můžete přiložit až 4 obrázky (akceptujeme formát JPEG, GIF a PNG). Obrázky automaticky zmenšujeme ještě před odesláním na server, takže neplatí již žádné velikostní omezení. Musíte však mít ve svém prohlížeči povolen Adobe Flash Player 10+. Popisky fotografií vložíte editací již vloženého příspěvku.

Foto vložíte kliknutím na následující ikonku. Pokud máte s nahráváním fotografií problém, můžete použít klasický způsob.

odeslat

Diskuze k článku

Neděle 22. února 2015 v 15:06@ proud

K rybarsky strazi,vsechno je jenom v lidech,a vetsina lidi chodi do prace,ma rodinu,o co se starat.Kdyz takovy skrtneme se seznamu moznejch strazcu s tim,ze co by se tam teda cpali,kdoze nam to zustane,kdyz vyskrtneme vsechny vlastne produktivni a k tomu nejvhodnejsi? :-).Pak nam jeste zbejvaj takzvani „egousci“ co mavaji odznakama a predvadej se,lecej si mindraky,jsou raz dva hotovy,protoze podle rybarskyho radu,mimochodem taky hodne mizernyho,bohu­zel.Muj osobni nazor je,ze straz ma bejt profesionalni a placena statem,vzdyt pro nej i pracuje!A v prvni rade to nemaji bejt mentori zakonu,ale lidi co dokazou rozumne pouzivat vlastni hlavu a spravne zakon vylozit,a to i ten mizernej!Ono to neni o tom,ze jsem „nekdo“,ani o par stovkach co usetrim za papiry,natoz o otravovani zivota rybarum,jsem prece jednim z nich!Je to uz generace,co byl prevrat,ale porad jakoby jsme v tomhle smeru a smeru zakonu meli stary casy pod kuzi,bohuzel to spatny z nich,bylo i dost dobryho,ale to se rychle zapomelo.Nezbejva nez dat za pravdu autorovi clanku v jeho poslednim odstavci.Jinak neni nic horsiho nez aktivni blbec,ten je horsi nez tridni nepritel!Pak je lepsi,kdyz radeji nedela nic,nez by tropil skody mezi rybarema u vody.

Pátek 25. dubna 2014 ve 20:51® xsemik

petrikveprik> No ten počet kontrol je myšlen tak, že by RS mohla mít za rok těch kontrol alespoň 10… ;-) Protože spousta RS má placku jen proto, že za to má povolenku zdarma. Akorát pak už k té vodě poněkud nechodí… Takže RS, která neprovede za rok ani jednu kontrolu je podle mě na houby… A dle mé zkušenosti na odrazení dost pytláků postačuje alespoň občasný výskyt RS…

Jinak placku nemám. Ale případů na odebrání povolenky za rok vidím docela dost – stačí si vyrazit zachytat na Hracholusky. Ostatně už na to přišel i svaz – http://www.crsplzen.cz/…nky/173.html

A co se týká poznávání ryb a znalostí zákona o rybářství a dalších – myslím, že jen testy na získání rybářského lístku by měly problém udělat minimálně 2/3 současných rybářů. A předpokládám, že ty na RS by měly být hodně přísné a mnohem složitější… Takže se nikdy dopředu nedá říct, že to někdo udělá a udělá napoprvé – osobně neznám člověka, co by poznal všechny ryby, co se dají v ČR chytit… Jestli jich tedy stačí 40 (jak bylo psáno níže), tak to už občas někdo dá… ;-) Ale na druhou stranu by mi to přišlo dost neadekvátní, RS by je měla znát kompletně … ;-)

Čtvrtek 24. dubna 2014 ve 20:54® Petula
Petula

malamut> Myslím,že tvůj výčet je pouze základní,našlo by se toho mnohem víc.Už jen samotná kultůra myslivců je něco,co si v rybářství nedokážu snad ani představit.Ale to už jsme zase někde jinde a ještě nás za to někdo pomluví,v lepším případě.:))

Čtvrtek 24. dubna 2014 ve 20:49® malamut
malamut

Petula> pokud se bude situace nadále vyvíjet tak jako dosud, pak se myslivcům příliš nepřiblížíme. Oni jsou především hospodáři a potom lovci, kdežto značná část rybářů si hraje na sportovce, což je dost velký rozdíl.

Čtvrtek 24. dubna 2014 ve 20:31® Petula
Petula

Ladineeek> Víš,ono vždy je sposta keců a výmluv,vždy je nejjednodušší nic nedělat než se něčím pracně zabývat,viz zákon o rybářství,kolik let si nad tím lámali hlavu,pak opsali vyhlášku a bylo hotovo,proč něco měnit,vždyť jde jen o ryby né,je to jedna velká žumpa!!!Kéž bych se jednou dožil,že se naše pravidla a úcta k nim přiblíží alespoň po kotníky myslivcům,při tom jsme kolegové.

Čtvrtek 24. dubna 2014 ve 20:04® Ladineeek
Ladineeek

Petula> asi každý žijeme v jiné realitě :-)

Pondělí 21. dubna 2014 v 17:08® Petula
Petula

Ladineeek> Jelikož jsi vůbec nic nepochopil,tak je zbytečné něco vysvětlovat.Když se chce,tak všechno jde a to ostatní jsou jen plané výmluvy.

Pondělí 21. dubna 2014 v 16:46® Ladineeek
Ladineeek

Petula> 20 kaprů? :-) To by museli bejt pozlacení. Umíte si představit skutečně ty náklady? Cesťák, náhrady ušlé mzdy, náklady na vlastní testy x počet RS v každé organizaci. V finále náklady každé MO v desítkách tisíc Kč, ne žádnej 20 kaprů, nejsme v sociku, budíček.

Neděle 20. dubna 2014 v 7:18® Mrknato

Petula> Jen takový malý dotaz? Kdo vlastně na revírech mimo Střední Čechy hospodaří????? No a co by se mělo do revírů vysazovat? Ryby, nebo RS?

Já to dělám tak, že se 2–3×, za vycházku zkontroluju sám a pak si nestěžuju. Dělám to rád, dělám to dobře a zadarmo.....

Sobota 19. dubna 2014 v 8:10® jepice-zruseno

Mě připadne, že RS potkávám jenom tam, kam chodí hodně rybářů. Já mám rád takový ty různý zašitý revíry a tam moc rybářů naopak nepotkávám, ale tím spíš se tam bohužel vyskytují pytláci. Nevím jak to řešit, protože je jasný, že na těchto revírech často RS nebude mít vůbec koho kontrolovat.

Pátek 18. dubna 2014 v 19:59® Petula
Petula

Ladineeek> Myslím si,že každá MO která umí hospodařit by si prostředky našla.Stačí vysadit o 20 kaprů méně.....příklad z mnoha.

Pátek 18. dubna 2014 v 19:55® Ladineeek
Ladineeek

Psychotesty klidně, ale není kdo by to platil. Lékařské prohlídky ano. Co je nejvíc potřeba, tak pravidelné přezkušování, kdo neudělá, čau. Ale je to dobrovolná fce s minimální odměnou (sotva mi to stačí na projetý benzín), navíc RS má ve finále minimum pravomocí.

Pátek 18. dubna 2014 v 19:16® Banán

xsemik> s těmě schůzema naprosto souhlasím … letos jsem byl prvně po asi 6 letech co mám povolenku a zjistil jsem že z nějakých cca 800 členů nás tam bylo závratných 32

Pátek 18. dubna 2014 v 19:10® Zby...

petrikveprik> Úplně s Tebou souhlasím,viz můj včerejší komentář.(O počtu kontrol)

Tento příspěvek byl editován Pátek 18. dubna 2014 ve 20:11 uživatelem Zby....
Pátek 18. dubna 2014 v 19:08® Zby...

malamut> Asi nemáš tak docela pravdu s jednoduchostí zkoušek.Nevím jak a kde,ale my jsme měli i otázky z trestního práva(či jak se to jmenuje).No někteří na tom pohořeli.Ale souhlasím, že ten kdo nepozná alespoň 40 druhů NAŠICH ryb(kdysi bylo udáváno 64,ale dnes mam takový dojem jen 61),by se to měl naučit,nebo vráti odznak.

Pátek 18. dubna 2014 ve 14:02profil byl smazán

cujo> :-))) ani tam nechoď.

Pátek 18. dubna 2014 ve 13:25® cujo

Tak jsem psal na naši MO jestli není volný místo. Bylo mi odepsáno, že jsou plný stavy, ale pokud mám zájem můžu se dostavit a zapsat do pořadníku. Tož jak budu mít dovolenou, tak tam zajdu uvidím…

Pátek 18. dubna 2014 v 11:32profil byl smazán

petrikveprik> ten počet kontrol je to hlavní co mě na výkonu RS sere. Nejlepší je ten co zkontroluje nejvíc rybářů místo toho aby dokázal zajistit pořádek u vody a eventuelně odradit všudypřítomné pytláky.. Prostě to že mě kontroluje RS 1× do roka považuji za správné! Však mám papíry a dodržuji řád. At chytají ty co již na první pohled jdou poznat, že tam nemají co dělat (málo jich není).

Pátek 18. dubna 2014 v 11:30profil byl smazán

xsemik> skoro se vším cos napsal nesouhlasím :-))a evidentně nosíš odznak podle toho cos napsal také :-))) Když se na schůzi zajímáš/kriti­zuješ/chceš znát výsledky – jsi potížista. Když jsem měl zájem o RS – nebylo místo a zkoušky jsou drahé.. Odpověz mi jak je možné že výbor může jmenovat s prominutím „blbce“ kteří neumí ani poznat ryby?? Už to je špatně. A to že bylo odhlasováno, že RS bude posuzována podle počtu kontrol je úplná pecka!!! Co je výsledkem práce RS??? Počet kontrol??? Nestala se někde chyba???

Pátek 18. dubna 2014 v 8:36® malamut
malamut

xsemik> nemyslím si, že by testy byly složité, velkou většinu toho, co by měla znát RS, by měl znát i každý rybář. Že tomu tak není, je mimo jiné vidět i v mnoha diskusích na všech rybářských webech.

Pátek 18. dubna 2014 v 7:39® xsemik

Vzhledem k tomu, že předpokládám, že většina návštěvníků tohoto webu jsou členy ČRS, tak ale tyto problémy padají částečně i na jejich hlavu… ;-)

Výběr adeptů na RS schvaluje výbor MO, a ten si volí členové MO. A přiznejte si, kdo chodí na výroční schůze a zajímá se o dění ve vlastní organizaci? Moc takových rybářů neznám.

Co se týká obměny RS, tak teď jsou zkoušky celkem složité. Takže když už se v naší organizaci našel někdo, kdo chtěl jít nově dělat RS, tak skončil na tom, že neudělal poznávačku ryb u zkoušek… A znovu, kdo z těch, co nadávají na RS je schopen poznat všechny naše druhy ryb a zná zpaměti rybářský řád?

Ale problém s nečinnou a neschopnou RS řešíme i u nás, takže na poslední výborové schůzi bylo odhlasováno, že budou podniknuty kroky k odebrání RS členům, kteří mají málo kontrol. Zůstanou jen dvě RS a o další dvě se pokusí mladší nadějní členové…

A o to se může snažit každý – začít popohánět výbor vlastní MO, aby s tím něco udělal. A o odznak RS je opravdu dost malý zájem, i když je pak většinou za to povolenka zdarma. Testy jsou složité a jedná s lidmi pak také… Dokonce si myslím, že v případě schopností a velkého zájmu by nebyl tak velký problém ani s tou krajsou působností RS – ale musí se chtít…

Co se týká kontrol od RS, tak jich mívám také minimum, ale letos jsem na zahájení měl kontrolu ještě dřív, než jsem chytil první rybu. Mladý usměvavý člen RS mi pak ještě popřál dobrý lov s tím, že určitě něco chytím, že nasazovali… ;-) A povedlo se… ;-)

Čtvrtek 17. dubna 2014 ve 20:37® slavahagen
slavahagen

Za poslední dva roky a to chodím dost často k vodě jsem měl jen jednu kontrolu.Tak nevím co k tomu dodat:o(((

Čtvrtek 17. dubna 2014 v 19:00® Zby...

cujo>Ale třeba Tě místní RSka zná a pokud patříš mezi ty slušné tak vůbec nemají nutnost kontroly.Taky mám vytipované chlapy,se kterýma dám řeč.A dávat razítko jen proto abych měl dušičku?Proč?Není třeba plašit slušné rybáře,kteří mě navíc znají.Taky už se stalo,že sami řekli druhému-RISKUJEŠ až přijde … tak Ty přijdeš o papíry.A co se týká přeskoušení-SOUHLASÍM.

Čtvrtek 17. dubna 2014 v 17:55® cujo

počet provedených kontrol by mě zajímal taky, za posledních patnáct let jsem byl kontrolovanej třikrát. Jednou z toho to byla kontrola od 70letýho pána, kterej zamnou přebrodil z opačný strana řeky . . . .

Čtvrtek 17. dubna 2014 ve 12:29profil byl smazán

Pěkný článek. Také by mě velmi zajímalo ne jen počet kontrol provedených RS a kontrol rybářů ale počet chycených nerybářů při činu a předaných správním orgánům.. Troufám si odhadnout že v tuto chvíli je to bohužel limita blížící se k nule. Mám podobnou zkušenost jako autor, že rybářská stráž chodí hlavně po rybářích a ty pytláky s nahozeným kolečkem prostě nechce vidět. Několikrát jsem hlásil pytláctví na úseku pstruhové bečvy 1 Chyť a pusť, kde místní undergroudoví hajzli dělali chlastačku / opékačku chycených ryb a několikrát mi bylo odpovězeno, že nikdo „teď hned“ nemá čas. Tak jsem volal městskou policii, kteří byli na místě za chvilku, přišli jim domluvit a samozřejmě jim již nic nedokázali. (druhý den tam byli zas).

Čtvrtek 17. dubna 2014 ve 12:14® Pecky

Pěkný článek, děkuji. S psychotestama by se mělo začít, protože co některá rybářská stráž u vody předvádí je občas dost,viz. jeden nejmenovanej rezatej pražskej, co se neumí chovat a otravuje slušný rybáře.

Čtvrtek 17. dubna 2014 v 9:46® tragikomix
tragikomix

Úplně vidim jak má tu prdel sešitou a pojištěnou protihrotama :D