Chytej.cz
Čeburaška STANDUP

Ve vodňanské rybářské škole je živo necteno

6.11.2012 | Nezařazeno | 4.204 čtenářů | hodnocení: velmi dobrý | komentáře: 2

Ve vodňanské rybářské škole je živoVe středu 24. října proběhla ve Střední rybářské škole malá slavnost. Do provozu byla uvedena nová odborná učebna vodních staveb. Na tuto učebnu, nebo spíše laboratoř, se přijelo podívat na dvacet hostů. Mezi nimi nechyběli ani čelní představitelé Rybářského sdružení ČR nebo Jč. územního svazu ČRS.V SRŠ Vodňany došlo v minulém roce k významné změně. Byla zvýšena kapacita školy na dvojnásobek a začaly být otevírány dvě třídy jednoho ročníku. Protože škola vždy dostatečně pokrývala svými absolventy potřeby rybářské praxe, má druhá otevíraná třída  odlišné zaměření (než tradiční zaměření na chov ryb). Toto nové studijní zaměření má název Vodní stavby v rybářství a v současné době jej studuje již 42 studentů, včetně 7 dívek.


Pro své původní zaměření (chov ryb) je škola velmi dobře vybavena. Koneckonců na tvorbě školních sbírek a vybavení odborných učeben se podílely celé generace odborných učitelů ve více než devadesátileté historii školy a návštěvníci školy mohou při pravidelných dnech otevřených dveří tuto skutečnost sami posoudit.

Pro nové zaměření však škola zatím dostatečně vybavena nebyla. Proto byla využita místnost v suterénu školy pro vytvoření již zmíněné učebny vodních staveb. Na financování akce byly částečně použity prostředky projektu OP VK s názvem SRŠ – zkvalitnění výuky.

P1010450.JPG

P1010448.JPG

 

Nová učebna bude sloužit pro praktická cvičení z odborných předmětů, jako jsou geodézie, konstrukční cvičení, vodní a vodohospodářské stavby a další. Přístrojové vybavení zahrnuje například hydrometrickou vrtuli pro měření průtoků, teodolit, lis a další prostředky na zkoušky tvrdosti materiálů, prosévačku na zjišťování zrnitosti sypkých hmot, váhy a řadu dalších pomůcek pro výuku. Pomůcek, které by si škola jen obtížně mohla pořídit z vlastních prostředků. V učebně je také prostor pro výuku odborného kreslení s využitím 15ti notebooků. Žáci si již od druhého ročníku osvojují dovednost navrhovat jednodušší vodohospodářské stavby v programu AutoCAD.


Pro školu má však tato učebna také určitý symbolický význam. Jedná se o završení jedné etapy při postupném budování podmínek pro výuku nového studijního zaměření. V další fázi se vedení školy bude snažit získat fundovaného učitele technicky zaměřených předmětů na plný úvazek. Zatím tuto oblast pokrývají externí odborníci z praxe, se kterými se však pro některé odborné předměty se specifickou náplní počítá i do budoucna.

PA243604.JPG

PA243622.JPG

PA243632.JPG

 

A jak je vlastně studijní zaměření na vodní stavby koncipováno? Základem jsou stejné předměty (někdy pod jinými názvy) jako v chovu ryb, avšak s nižšími hodinovými dotacemi. Tedy zůstává jakýsi přírodovědný základ. K tomu přibývají odborné předměty (technického charakteru) jako okrasné nádrže, vodní stavby, rybí líhně a recirkulace, protipovodňová opatření, rekultivace a revitalizace.

Výuka se bude zabývat takovými oblastmi, jako jsou zahradní jezírka, jejich navrhování, realizace a údržba, problematika rybích přechodů, opatření, která vedou k úpravě vodního režimu v krajině s cílem tuto navrátit do původního stavu (rekultivace v severočeské hnědouhelné pánvi vytvářením umělých jezer), odbahňování rybníků, provozování faremních chovů ryb v recirkulačních systémech s minimální potřebou vody atd. Jedná se o oblasti, které do hloubky na středoškolské úrovni vyučovány u nás zatím nejsou. A to je tak trochu i cíl této školy. Zůstat školou sice ojedinělou, úzce specializovanou,  ale školou s větším záběrem a s nabídkou studia i technicky orientovaným zájemcům.

Druhým cílem je vyslyšet všeobecný trend zvýšené poptávky po absolventech technických oborů. U nich se dá předpokládat možnost dalšího studia v řadě bakalářských a magisterských oborů a dobré uplatnění ve vodohospodářské a stavební praxi.

P9102047.JPG

 

Výše zmíněný projekt školy však obnáší řadu dalších aktivit. Během roku by mělo být vydáno šest odborných učebních textů, budou podporovány stáže žáků školy i pedagogických pracovníků, budou podporovány nové druhy praxí žáků v novém zaměření.

Asi nejvýznamnějším výstupem projektu bude zřízení školního muzea. Jeho součástí je také rozšíření akvarijní expozice v suterénu školy. V podkrovních prostorách školy pak dojde po provedení stavebních úprav ke vzniku interaktivní expozice, jejímž cílem bude propagovat naše rybářství ve všech jeho podobách. Návštěvníci této expozice budou moci shlédnout, jakými prostředky disponovali naši předkové, budou plnit úkoly, shlédnou různé preparáty, prohlédnou si modely rybničních staveb nebo budou řešit úkoly na interaktivní tabuli. Samozřejmě mottem této akce je popularizace rybářství, rybolovu, ale také všeho, co souvisí s vodou a životem v ní, a to zejména mezi mládeží. Vždyť úbytek dětí v rybářských kroužcích je prokazatelným dokladem sníženého zájmu mládeže o sportovní rybářství v poslední době.


Školní muzeum by mělo být uvedeno do provozu na podzim 2013 a jistě bude příležitost ho podrobněji představit.
Popsaný projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Text i foto:  Karel Dubský

 

 

Jak se Vám tento článek líbil?

  • bezvýznamný
  • nic nepřinášející
  • dobrý
  • velmi dobrý
  • vynikající

4 hodnocení, v průměru 4.3 hvězdičky

Komentáře prostřednictvím CHYTEJ.cz

I vy můžete přidat svůj názor!

Přidání příspěvku
Přihlášení

Momentálně nejste přihlášeni. Pokud jste zaregistrováni do Klubu Chytej.cz, vyplňte prosím své přihlašovací jméno (přezdívku) a heslo (do levé části formuláře). Pokud ještě registrováni nejste, můžete se zaregistrovat zde.
Pakliže chcete přispět anonymně, vyplňte do pravé části formuláře svou emailovou adresu a zvolte libovolnou přezdívku, pod kterou chcete vystupovat (nesmí však již být rezervována jiným registrovaným uživatelem).

Jsem registrovánPřispívám anonymně
Váš komentář

Fotografie
K příspěvku můžete přiložit až 4 obrázky (akceptujeme formát JPEG, GIF a PNG). Obrázky automaticky zmenšujeme ještě před odesláním na server, takže neplatí již žádné velikostní omezení. Musíte však mít ve svém prohlížeči povolen Adobe Flash Player 10+. Popisky fotografií vložíte editací již vloženého příspěvku.

Foto vložíte kliknutím na následující ikonku. Pokud máte s nahráváním fotografií problém, můžete použít klasický způsob.

odeslat

Diskuze k článku

Úterý 6. listopadu 2012 ve 22:46® jepice-zruseno

Zajímavé předměty a zaměření, se kterými jsem se já setkal až po na vysoké škole. Na všeobecném gymnáziu jsem to samozřejmě nemohl očekávát. Nevím, jestli to studentům závidím, či nezávidím. Věci jako hydrometrování nebo geodezie jsou hodně zajímavé, leč poměrně náročné :-D

Úterý 6. listopadu 2012 v 19:47® Nerodia
Nerodia

Snad v budoucnu se k Vám dostanu a osobně se sejdeme. Jinak Vám přeji mnoho úspěchů do budoucna. S pozdravem Difko