Tato organizace tvořená z valné většiny neprofesionálními dobrovolníky to ale vůbec nemá při ostraze revírů lehké. Stávající legislativa ani všeobecné povědomí rybářů jim jejich činnost rozhodně neulehčuje. Přesto se najdou lidé, kteří odvádějí obrovskou spoustu práce a snaží se, aby pravidla platná pro sportovní rybolov byla dodržována. Často za to sklízejí jen pramálo uznání. Pokud jsou navíc skutečně aktivní, zažijí během roku nejeden konflikt a získají i řadu nepřátel.
Skupinu chlapů, kterým nebylo jedno, co se u vody děje, jsem nedávno potkal u naší největší vodní plochy – údolní nádrže Lipno. Oficiálně si říkají RS Lipno sever. To, že je nebudu jmenovat, jsem jim nabídl už ve chvíli, kdy jsem je požádal o rozhovor. Jsem velmi rád, že s vyzpovídáním souhlasili a na moje otázky odpověděli. Kromě toho mi poskytli i autentické snímky ze svých zásahů.

 

Pro ty, kdo Lipno neznají, bych jen v krátkosti připomněl některá místní specifika. Lipno bylo v minulosti revírem s bohatou obsádkou dravců – zpočátku štiky, později hlavně candáta a okouna. Postupem času se legální i nelegální lov vystupňovaly do takové míry, že se obsádka dravců v podstatě zhroutila. Proto byla přijata některá opatření, z nichž ojedinělá je zejména úprava velikosti nástražní rybky. Ať je živá nebo mrtvá, musí být větší než 20 cm a lov na část rybky je zakázán. Toto pro řadu rybářů velmi nepopulární opatření má za cíl zejména chránit mladší ročníky dravců, v první řadě candáta.

Takovéto nastražení menší rybky nebo její části je celkem běžnou věcí, na Lipně je ale zakázáno

 

Zároveň jsou zcela hájeny některé části nádrže, obvykle zátoky a aby uvedená opatření nezůstala jen na papíře, zvýšila se i aktivita rybářské stráže. Většina jejich členů jsou rybáři, kteří mají svoje „Jihočeské moře“ rádi a těžce nesou jeho úpadek.
Já s nimi sympatizuji a své uznání za jejich práci jsem těm, s nimiž jsem se setkal, vyjádřil osobně. Vy to můžete, pokud tak uznáte za vhodné, učinit v diskuzi na konci článku.

 


 


Mezi rybáři se říká, že na Lipně se letos zpřísnila ostraha a roste počet zabavených povolenek. Někteří rybáři to považují za správný krok, jiní to komentují s nelibostí. Můžete nám říct, jak je to doopravdy?

Ano, zpřísnila se kontrola povolenek a zvýšil se tlak na dodržování pořádku a rybářských předpisů. Některým rybářům se to skutečně nezamlouvá. Hlavně se ale jedná o rybáře, kteří rybářský řád nedodržují už z principu, o takové, pro něž Lipno představuje jen zdroj masa anebo se jedná o pytláky bez povolenky. Na druhou stranu jsou rybáři, kterým není jedno, co se kolem vody děje a větší četnost kontrol vítají. V současné době se počet rybářů vnímajících kontroly pozitivně podle našeho názoru zvyšuje.

Candátí maso je lahůdka a také dobrý prodejní artikl


Je tedy pravda, že v letošním roce stoupl počet kontrol a Rybářská stráž je v postihování přestupků důraznější?

Ano, je to tak. V roce 2011 je RS důraznější, přísnější a důkladnější při kontrolách . Kdo chce chytat, musí dodržovat předpisy, podobně jako je tomu na silnici. V předchozích letech  docházelo pouze k ústním domluvám a jen pár hodně závažných přestupků bylo řešeno odebráním povolenky. Rybáři si tohoto přístupu RS absolutně nevážili a neustále tohoto stavu zneužívali.

Pouhé napomínání nedokázalo řadu rybářů donutit, aby upustili od používání nástražních rybek menších než 20 cmCo konkrétně vás vedlo k tomu, abyste přitvrdili?


Nepoctivost a totální nerespektování pravidel rybolovu ze strany některých rybářů, kteří jak sami tvrdí, mají všude známé a jsou přesvědčeni o své nedotknutelnosti. Chovají se, jakoby si ze své pozice mohli dovolit absolutně vše. No a samozřejmě nám vadil trvalý nárůst počtu přestupků.

Ohniště v kořenech živého stromu vypovídá velmi výmluvně o osobnosti jeho tvůrceMohli byste uvést nějaká čísla pro srovnání s minulými lety – např. počet kontrol a hodin strávených v terénu nebo množství odebraných povolenek?

Od 20.4. 2011 do 30.10. 2011 platí pro naši sedmičlennou skupinu RS Lipno Sever tato čísla: celkový počet kontrol 98 a každý člen strávil v terénu v průměru 325 hodin.
Během této doby bylo zadrženo 117 povolenek, uděleno 98 písemných a ústních napomenutí a zjištěno 17 případů pytláctví (tj. lovu bez povolenky).
Proti roku 2010 je to nárůst o 100%,  ale je to dáno hlavně tím, že i samotný počet kontrol se zvýšil o 100%.

Jednou z relativně nových věcí, na které je třeba dohlédnout, je i povinnost pouštět kapry nad 70 cm - zdaleka ne všichni to dělajíZa jaké přestupky obvykle odebíráte povolenky?


Za přestupky závažné anebo opakované. Většinou jsou to lov na více prutů než povolují předpisy, lov na rybičky menší než 20 cm, lov dravců v době hájení, ponechání si více než dvou kusů ušlechtilých ryb, vláčení za pomoci elektromotoru a nešetrné zacházení s rybou.

Nešetrné zacházení s rybou řadu rybářů vůbec netrápí, tenhle německý rybář si klidně přišlápl uloveného okouna ještě během kontroly


Za nešetrné zacházení s úlovkem by se dal považovat i stav ryb uložených v tomto vezírkuMůžete popsat některé konkrétní případy z poslední doby?


Případů je hodně a nelze všechny vzpomenout. Ale třeba poslední případ - rybář měl nahozeny 4 pruty na sumce a divil se, že není na Lipně povoleno lovit 24 hodin denně a na 4 pruty. Další rybář měl v půl druhé ráno 8 kaprů ve vezírku, ani jeden nebyl zapsaný  a dotyčný podle vlastního vyjádření lovil cca 12 h.

Úlovek rybáře z Českých Budějovic - počítat do dvou evidentně zapomněl


V jižních Čechách má kapr míru 40 cmJak řešíte mírnější přestupky?

Mírnější přestupky se řeší domluvou (upozorněním) nebo napomenutím a zápisem do úlovkového lístku. Většinou se jedná o nezapsanou docházku, neukončenou docházku z předchozího dne, nezapsané kusy ryb, špatné datum docházky, nevylepenou podobenku v členském průkazu, psaní docházky obyčejnou (tj. snadno smazatelnou a přepisovatelnou) tužkou apod.

Je takováhle černá filetárna přestupek závažný nebo mírnější?S jakým typem lidí máte největší potíže? Proslýchá se, že zejména Rusové žijící v Německu si u našich vod dělají, co chtějí?

Problémoví jsou všichni rybáři, kteří nečtou rybářský řád a zakoupením povolenky pro ně všechny povinnosti končí. O německých Rusech, kteří navštěvují Lipno v současné době, se dá říci, že se je pomalu daří převychovávat, protože jsou to vesměs jedny a ty samé party a postupně si na pravidelné kontroly zvykají.
Samozřejmě narážíme i na arogantní, drzé, opilé a násilnické bandy, kdy někdy hrozí i to, že půjde o zdraví. Zatím k tomu ale nedošlo a snad v budoucnu ani nedojde. Ony dokonce i ty ruské party mezi sebou komunikují a většina nestojí o problémy.

Smutné je, že čeští rybáři na Rusy nadávají, ale mnohdy dělají přestupky stejné, ne-li horší.
Problém u cizinců je, že nečtou Rybářský řád a mají pocit, že si mohou tady u nás dovolit daleko více než u nich doma. U Čechů je problém ten, že RŘ sice znají, ale nedodržují.

Noční kontrola v tábořišti ruské party lovící bez dokladů

 

Co stěžuje práci RS s těmito bandami, je nefunkční systém vydávání hostovacích povolenek. Běžné je, že RS sebere v pátek večer hostovací povolenku německému Rusovi a on si v sobotu koupí jinou v jiné výdejně a pokračuje v nekalostech dál. Z pohledu rybářů je to sice finanční přínos pro svaz, ale pokud RS takovéhoto rybáře nechytne znovu, tak může způsobit daleko vyšší škodu než je cena hostovací povolenky.
Systém evidence hostovacích povolenek, který by zabránil novému vydání povolenky osobě, která se dopustila přestupku, by se měl ze strany svazu co nejdříve vyřešit. Jediný způsob, jak zastavit takovéhoto rybáře, aby alespoň nějakou dobu nepokračoval v nekalostech, je zadržení náčiní, které je pak předáno na městský úřad.

Některé ruské party používají i tenatní sítě

 

Setkali jste se už s agresivitou kontrolovaných, byli jste napadeni nebo vám někdo vyhrožoval, případně něco poškodil?

Ano, s větším počtem přísnějších  kontrol roste i riziko, že narazíte na agresory. Většinou jsou v opilém stavu a tím jejich agresivita roste. Rybářská stráž jsou v jejich očích parta potížistů, která je jen buzeruje a požaduje po nich nesmyslné dodržování předpisů. Mnozí leckdy ani nemají ponětí, že jsou na rybách, válejí se různě po zemi, kolem nich se nachází nehorázný bordel. Nahozené pruty jsou absolutně bez dozoru a většinou nastražené na rybičku, přičemž pravidlo o minimální délce 20 cm se dodržuje jen zřídka.
K verbálnímu napadení dochází velmi často. K fyzickému napadení letošní rok došlo pouze jednou a též došlo k poškození vozidla RS. Dotyčný si to určitě neuvědomil, ale tímto poškozením umožnil jedné partičce Rusů dělat další škody na Lipně, protože nemobilní RS nemohla v tomto případě zasáhnout.

Ruská rybí zpracovna - štika je pěkná, ale v době, kdy kvetou pampelišky, je hájenáJak nesete skutečnost, že mnozí rybáři, jimž byla zabavena povolenka, ji mají během několika dní zpátky?

Pro RS je to znehodnocování její práce a dokud se nezlepší legislativa zákona a ČRS nenastaví pořádný sazebník trestů pro rybáře - hříšníky, bude to nekonečný boj. Kdysi dávno takový sazebník trestů existoval a rybáři dobře věděli, co je čeká, když nebudou dodržovat pravidla. Bylo by třeba tento sazebník obnovit a zpřísnit tresty za lov na rybičku v době hájení dravců, za lov na více prutů a ponechání si více kusů ryb než ukládá Rybářský řád.

Úlovek květnového pytlákaZlepšilo se poslední dobou nějak vybavení RS na Lipně?


To ano. Zakoupením motorového člunu a dalšího vybavení pro skupiny RS. Uniformy, baterky, holínky a spousta jiných věcí pro usnadnění jejich práce.

Nedovolený lov z obytné jachtyJak vám ve vaší činnosti pomáhá svaz, případně další orgány a instituce?

Svaz nám pomáhá právě zakoupením těchto materiálních prostředků, ale spolupráce by mohla být o trochu lepší, hlavně při řešení přestupků. Spolupráce s policií je oproti jiným letům podstatně lepší, což hlavně oceňujeme zejména při zásazích proti opilým bandám německých Rusů. Je nutné nastavit jasná a přísná pravidla pro Lipno (a nejen pro něj), ale při jejich nastavování by měla být přizvána RS, která má zkušenosti z praxe a bude pak dodržování těchto pravidel kontrolovat a vymáhat. Není ideální, aby takovéto předpisy vytvářel člověk od stolu, který nemá absolutně přehled o realitě u vody.

Vezírek jedné ruské partyJaké legislativní změny by vám ulehčily práci a daly jí větší smysl?


Rozhodně lepší informovanost veřejnosti o změnách a výjimkách v rybářském řádu – právě tady na Lipně je jich dost. Zavedení sazebníku trestů za jednotlivé přestupky, který bude platit pro všechny organizace a ty se jím budou řídit. Ocenili bychom i větší flexibilitu a ochotu některých úředníků na úřadech zabývajících se přestupky. Vadí nám, když někteří z nich pohlížejí na RS jako na lidi, kteří jim přidělávají práci.

Tuhle štičku měli v lodi němečtí rybáři

 

Jak se zdá, nemáte to lehké. Proč tuhle práci vlastně děláte nebo co vás na ní baví?

Lehké to skutečně není, je to náročné na čas, ale i fyzickou kondici, protože kolikrát se za kontrolu ujde pěšky i 15 km. Tuhle práci dělají lidi, jimž není osud jezera lhostejný, nechtějí dopustit aby se Lipno úplně vydrancovalo a aby si u jezera každý rybář dělal co chtěl. Takovýto výjimečný rybářský revír si zaslouží pořádnou ochranu a pokud tomu nepomůžeme, tak se budeme za pár let koukat na prázdné mrtvé jezero. Ono už do toho moc nechybělo.
Právě tohle se snažíme rybářům vysvětlit a to hlavně těm rybářům, kteří považují Lipno jen za zdroj masa.
Ten, kdo bere rybařinu jako zábavu a koníček a není mu jedno, jestli se za pár let půjde k vodě jen koupat a rybařinu bude znát jen z vyprávění, tak pochopí, že se musí různí nepoctivci, kteří svým nesolidním chováním vrhají špatné světlo na všechny ostatní rybáře, oddělovat a musí jasně pocítit, že svévolné protiprávní jednání jim nebude trpěno.

Takovýchto "zakládek" posbírá RS na Lipně ročně desítky

 

Jak vidíte budoucnost rybařiny na ÚN Lipno?

Pokud by se měla zrušit opatření, jež jsou v současné době nastavena, tak by to byl poslední hřebíček do rakve. Naopak, alespoň na čas by měla na Lipně platit ještě přísnější pravidla, např. na 3 roky úplně zakázat lov candátů, omezit množství ponechaných kusů kapra na 50 ks za rok, zvýšit míru štiky alespoň na 60 cm, zrušit hájené trdliště bolena a povolit jeho neomezený odlov bez míry. Dál by bylo prospěšné zvětšit prostor hájeného rybího pásma v Kyselovské zátoce.
Lipno v současnosti potřebuje pomoc a tím, že se bude stále drancovat, se mu nepomůže. Tohle si musí rybářská veřejnost uvědomit.

Nastražený prut ukrytý ve křoví...


... a na něm candát s háčkem hluboko v jícnu.

 

Rád bych poděkoval členům RS Lipno sever za jejich čas a ochotu.
Na naší největší přehradě právě probíhá pokus změnit zaběhané pořádky a vytvořit z téměř vybitého jezera vodu se stabilní obsádkou dravců ve velikostech, kteří si mnozí z nás ještě pamatují. Kromě nalezení optimálních opatření majících nastolit obrat k lepšímu a jejich uvedení do praxe je ale samozřejmě nutná i důsledná kontrola jejich dodržování. Zdá se, že na Lipně se i v tomto ohledu mění situace k lepšímu.


Členů RS Lipno sever se ptal M. Horáček - Osprey

Foto: dokumentační snímky ze skutečných kontrol na ÚN Lipno