Chytej.cz
Jigstreamery

Rybářská stráž na Lipně necteno

30.11.2011 | Legislativa | 160.224 čtenářů | hodnocení: vynikající | komentáře: 123

Rybářská stráž na LipněKaždý z nás přebírá se zakoupenou povolenkou slabší či silnější brožurku obsahující soupis revírů, na kterých povolenka platí a také přehled nejdůležitějších pasáží vybraných zákonů a „bližší podmínky výkonu rybářského práva“. Zkráceně se těmto předpisům definujícím pravidla rybolovu říká „Rybářský řád“.
Ačkoli ho všichni, kdo si povolenku řádně zakoupili, dostali, ne každý ho ale vždy a za všech okolností dodržuje. Někdo ho poruší občas a v detailech, někdo častěji a jsou tací, pro které neznamená nic víc, než cár popsaného papíru, kterým se mohou řídit maximálně někteří z těch ostatních.
Jakousi hrozbou pro ty, kdo pravidla nehodlají dodržovat, je existence Rybářské stráže.Tato organizace tvořená z valné většiny neprofesionálními dobrovolníky to ale vůbec nemá při ostraze revírů lehké. Stávající legislativa ani všeobecné povědomí rybářů jim jejich činnost rozhodně neulehčuje. Přesto se najdou lidé, kteří odvádějí obrovskou spoustu práce a snaží se, aby pravidla platná pro sportovní rybolov byla dodržována. Často za to sklízejí jen pramálo uznání. Pokud jsou navíc skutečně aktivní, zažijí během roku nejeden konflikt a získají i řadu nepřátel.
Skupinu chlapů, kterým nebylo jedno, co se u vody děje, jsem nedávno potkal u naší největší vodní plochy – údolní nádrže Lipno. Oficiálně si říkají RS Lipno sever. To, že je nebudu jmenovat, jsem jim nabídl už ve chvíli, kdy jsem je požádal o rozhovor. Jsem velmi rád, že s vyzpovídáním souhlasili a na moje otázky odpověděli. Kromě toho mi poskytli i autentické snímky ze svých zásahů.

027.jpg

 

Pro ty, kdo Lipno neznají, bych jen v krátkosti připomněl některá místní specifika. Lipno bylo v minulosti revírem s bohatou obsádkou dravců – zpočátku štiky, později hlavně candáta a okouna. Postupem času se legální i nelegální lov vystupňovaly do takové míry, že se obsádka dravců v podstatě zhroutila. Proto byla přijata některá opatření, z nichž ojedinělá je zejména úprava velikosti nástražní rybky. Ať je živá nebo mrtvá, musí být větší než 20 cm a lov na část rybky je zakázán. Toto pro řadu rybářů velmi nepopulární opatření má za cíl zejména chránit mladší ročníky dravců, v první řadě candáta.

002.jpg

003.jpg

014.jpg

Takovéto nastražení menší rybky nebo její části je celkem běžnou věcí, na Lipně je ale zakázáno

 

Zároveň jsou zcela hájeny některé části nádrže, obvykle zátoky a aby uvedená opatření nezůstala jen na papíře, zvýšila se i aktivita rybářské stráže. Většina jejich členů jsou rybáři, kteří mají svoje „Jihočeské moře“ rádi a těžce nesou jeho úpadek.
Já s nimi sympatizuji a své uznání za jejich práci jsem těm, s nimiž jsem se setkal, vyjádřil osobně. Vy to můžete, pokud tak uznáte za vhodné, učinit v diskuzi na konci článku.

 


 


Mezi rybáři se říká, že na Lipně se letos zpřísnila ostraha a roste počet zabavených povolenek. Někteří rybáři to považují za správný krok, jiní to komentují s nelibostí. Můžete nám říct, jak je to doopravdy?

Ano, zpřísnila se kontrola povolenek a zvýšil se tlak na dodržování pořádku a rybářských předpisů. Některým rybářům se to skutečně nezamlouvá. Hlavně se ale jedná o rybáře, kteří rybářský řád nedodržují už z principu, o takové, pro něž Lipno představuje jen zdroj masa anebo se jedná o pytláky bez povolenky. Na druhou stranu jsou rybáři, kterým není jedno, co se kolem vody děje a větší četnost kontrol vítají. V současné době se počet rybářů vnímajících kontroly pozitivně podle našeho názoru zvyšuje.

008.jpg

009.jpg

Candátí maso je lahůdka a také dobrý prodejní artikl


Je tedy pravda, že v letošním roce stoupl počet kontrol a Rybářská stráž je v postihování přestupků důraznější?

Ano, je to tak. V roce 2011 je RS důraznější, přísnější a důkladnější při kontrolách . Kdo chce chytat, musí dodržovat předpisy, podobně jako je tomu na silnici. V předchozích letech  docházelo pouze k ústním domluvám a jen pár hodně závažných přestupků bylo řešeno odebráním povolenky. Rybáři si tohoto přístupu RS absolutně nevážili a neustále tohoto stavu zneužívali.

012.jpg

016.jpg

Pouhé napomínání nedokázalo řadu rybářů donutit, aby upustili od používání nástražních rybek menších než 20 cmCo konkrétně vás vedlo k tomu, abyste přitvrdili?


Nepoctivost a totální nerespektování pravidel rybolovu ze strany některých rybářů, kteří jak sami tvrdí, mají všude známé a jsou přesvědčeni o své nedotknutelnosti. Chovají se, jakoby si ze své pozice mohli dovolit absolutně vše. No a samozřejmě nám vadil trvalý nárůst počtu přestupků.

021.jpg

Ohniště v kořenech živého stromu vypovídá velmi výmluvně o osobnosti jeho tvůrceMohli byste uvést nějaká čísla pro srovnání s minulými lety – např. počet kontrol a hodin strávených v terénu nebo množství odebraných povolenek?

Od 20.4. 2011 do 30.10. 2011 platí pro naši sedmičlennou skupinu RS Lipno Sever tato čísla: celkový počet kontrol 98 a každý člen strávil v terénu v průměru 325 hodin.
Během této doby bylo zadrženo 117 povolenek, uděleno 98 písemných a ústních napomenutí a zjištěno 17 případů pytláctví (tj. lovu bez povolenky).
Proti roku 2010 je to nárůst o 100%,  ale je to dáno hlavně tím, že i samotný počet kontrol se zvýšil o 100%.

017.jpg

Jednou z relativně nových věcí, na které je třeba dohlédnout, je i povinnost pouštět kapry nad 70 cm - zdaleka ne všichni to dělajíZa jaké přestupky obvykle odebíráte povolenky?


Za přestupky závažné anebo opakované. Většinou jsou to lov na více prutů než povolují předpisy, lov na rybičky menší než 20 cm, lov dravců v době hájení, ponechání si více než dvou kusů ušlechtilých ryb, vláčení za pomoci elektromotoru a nešetrné zacházení s rybou.

020.jpg

Nešetrné zacházení s rybou řadu rybářů vůbec netrápí, tenhle německý rybář si klidně přišlápl uloveného okouna ještě během kontroly


006.jpg

Za nešetrné zacházení s úlovkem by se dal považovat i stav ryb uložených v tomto vezírkuMůžete popsat některé konkrétní případy z poslední doby?


Případů je hodně a nelze všechny vzpomenout. Ale třeba poslední případ - rybář měl nahozeny 4 pruty na sumce a divil se, že není na Lipně povoleno lovit 24 hodin denně a na 4 pruty. Další rybář měl v půl druhé ráno 8 kaprů ve vezírku, ani jeden nebyl zapsaný  a dotyčný podle vlastního vyjádření lovil cca 12 h.

035.jpg

Úlovek rybáře z Českých Budějovic - počítat do dvou evidentně zapomněl


033.jpg

V jižních Čechách má kapr míru 40 cmJak řešíte mírnější přestupky?

Mírnější přestupky se řeší domluvou (upozorněním) nebo napomenutím a zápisem do úlovkového lístku. Většinou se jedná o nezapsanou docházku, neukončenou docházku z předchozího dne, nezapsané kusy ryb, špatné datum docházky, nevylepenou podobenku v členském průkazu, psaní docházky obyčejnou (tj. snadno smazatelnou a přepisovatelnou) tužkou apod.

011.jpg

025.jpg

Je takováhle černá filetárna přestupek závažný nebo mírnější?S jakým typem lidí máte největší potíže? Proslýchá se, že zejména Rusové žijící v Německu si u našich vod dělají, co chtějí?

Problémoví jsou všichni rybáři, kteří nečtou rybářský řád a zakoupením povolenky pro ně všechny povinnosti končí. O německých Rusech, kteří navštěvují Lipno v současné době, se dá říci, že se je pomalu daří převychovávat, protože jsou to vesměs jedny a ty samé party a postupně si na pravidelné kontroly zvykají.
Samozřejmě narážíme i na arogantní, drzé, opilé a násilnické bandy, kdy někdy hrozí i to, že půjde o zdraví. Zatím k tomu ale nedošlo a snad v budoucnu ani nedojde. Ony dokonce i ty ruské party mezi sebou komunikují a většina nestojí o problémy.

Smutné je, že čeští rybáři na Rusy nadávají, ale mnohdy dělají přestupky stejné, ne-li horší.
Problém u cizinců je, že nečtou Rybářský řád a mají pocit, že si mohou tady u nás dovolit daleko více než u nich doma. U Čechů je problém ten, že RŘ sice znají, ale nedodržují.

031.jpg

Noční kontrola v tábořišti ruské party lovící bez dokladů

 

Co stěžuje práci RS s těmito bandami, je nefunkční systém vydávání hostovacích povolenek. Běžné je, že RS sebere v pátek večer hostovací povolenku německému Rusovi a on si v sobotu koupí jinou v jiné výdejně a pokračuje v nekalostech dál. Z pohledu rybářů je to sice finanční přínos pro svaz, ale pokud RS takovéhoto rybáře nechytne znovu, tak může způsobit daleko vyšší škodu než je cena hostovací povolenky.
Systém evidence hostovacích povolenek, který by zabránil novému vydání povolenky osobě, která se dopustila přestupku, by se měl ze strany svazu co nejdříve vyřešit. Jediný způsob, jak zastavit takovéhoto rybáře, aby alespoň nějakou dobu nepokračoval v nekalostech, je zadržení náčiní, které je pak předáno na městský úřad.

032.jpg

028.jpg

Některé ruské party používají i tenatní sítě

 

Setkali jste se už s agresivitou kontrolovaných, byli jste napadeni nebo vám někdo vyhrožoval, případně něco poškodil?

Ano, s větším počtem přísnějších  kontrol roste i riziko, že narazíte na agresory. Většinou jsou v opilém stavu a tím jejich agresivita roste. Rybářská stráž jsou v jejich očích parta potížistů, která je jen buzeruje a požaduje po nich nesmyslné dodržování předpisů. Mnozí leckdy ani nemají ponětí, že jsou na rybách, válejí se různě po zemi, kolem nich se nachází nehorázný bordel. Nahozené pruty jsou absolutně bez dozoru a většinou nastražené na rybičku, přičemž pravidlo o minimální délce 20 cm se dodržuje jen zřídka.
K verbálnímu napadení dochází velmi často. K fyzickému napadení letošní rok došlo pouze jednou a též došlo k poškození vozidla RS. Dotyčný si to určitě neuvědomil, ale tímto poškozením umožnil jedné partičce Rusů dělat další škody na Lipně, protože nemobilní RS nemohla v tomto případě zasáhnout.

029.jpg

030.jpg

Ruská rybí zpracovna - štika je pěkná, ale v době, kdy kvetou pampelišky, je hájenáJak nesete skutečnost, že mnozí rybáři, jimž byla zabavena povolenka, ji mají během několika dní zpátky?

Pro RS je to znehodnocování její práce a dokud se nezlepší legislativa zákona a ČRS nenastaví pořádný sazebník trestů pro rybáře - hříšníky, bude to nekonečný boj. Kdysi dávno takový sazebník trestů existoval a rybáři dobře věděli, co je čeká, když nebudou dodržovat pravidla. Bylo by třeba tento sazebník obnovit a zpřísnit tresty za lov na rybičku v době hájení dravců, za lov na více prutů a ponechání si více kusů ryb než ukládá Rybářský řád.

018.jpg

Úlovek květnového pytlákaZlepšilo se poslední dobou nějak vybavení RS na Lipně?


To ano. Zakoupením motorového člunu a dalšího vybavení pro skupiny RS. Uniformy, baterky, holínky a spousta jiných věcí pro usnadnění jejich práce.

005.jpg

019.jpg

Nedovolený lov z obytné jachtyJak vám ve vaší činnosti pomáhá svaz, případně další orgány a instituce?

Svaz nám pomáhá právě zakoupením těchto materiálních prostředků, ale spolupráce by mohla být o trochu lepší, hlavně při řešení přestupků. Spolupráce s policií je oproti jiným letům podstatně lepší, což hlavně oceňujeme zejména při zásazích proti opilým bandám německých Rusů. Je nutné nastavit jasná a přísná pravidla pro Lipno (a nejen pro něj), ale při jejich nastavování by měla být přizvána RS, která má zkušenosti z praxe a bude pak dodržování těchto pravidel kontrolovat a vymáhat. Není ideální, aby takovéto předpisy vytvářel člověk od stolu, který nemá absolutně přehled o realitě u vody.

026.jpg

007.jpg

Vezírek jedné ruské partyJaké legislativní změny by vám ulehčily práci a daly jí větší smysl?


Rozhodně lepší informovanost veřejnosti o změnách a výjimkách v rybářském řádu – právě tady na Lipně je jich dost. Zavedení sazebníku trestů za jednotlivé přestupky, který bude platit pro všechny organizace a ty se jím budou řídit. Ocenili bychom i větší flexibilitu a ochotu některých úředníků na úřadech zabývajících se přestupky. Vadí nám, když někteří z nich pohlížejí na RS jako na lidi, kteří jim přidělávají práci.

034.jpg

004.jpg

Tuhle štičku měli v lodi němečtí rybáři

 

Jak se zdá, nemáte to lehké. Proč tuhle práci vlastně děláte nebo co vás na ní baví?

Lehké to skutečně není, je to náročné na čas, ale i fyzickou kondici, protože kolikrát se za kontrolu ujde pěšky i 15 km. Tuhle práci dělají lidi, jimž není osud jezera lhostejný, nechtějí dopustit aby se Lipno úplně vydrancovalo a aby si u jezera každý rybář dělal co chtěl. Takovýto výjimečný rybářský revír si zaslouží pořádnou ochranu a pokud tomu nepomůžeme, tak se budeme za pár let koukat na prázdné mrtvé jezero. Ono už do toho moc nechybělo.
Právě tohle se snažíme rybářům vysvětlit a to hlavně těm rybářům, kteří považují Lipno jen za zdroj masa.
Ten, kdo bere rybařinu jako zábavu a koníček a není mu jedno, jestli se za pár let půjde k vodě jen koupat a rybařinu bude znát jen z vyprávění, tak pochopí, že se musí různí nepoctivci, kteří svým nesolidním chováním vrhají špatné světlo na všechny ostatní rybáře, oddělovat a musí jasně pocítit, že svévolné protiprávní jednání jim nebude trpěno.

015.jpg

001.jpg

Takovýchto "zakládek" posbírá RS na Lipně ročně desítky

 

Jak vidíte budoucnost rybařiny na ÚN Lipno?

Pokud by se měla zrušit opatření, jež jsou v současné době nastavena, tak by to byl poslední hřebíček do rakve. Naopak, alespoň na čas by měla na Lipně platit ještě přísnější pravidla, např. na 3 roky úplně zakázat lov candátů, omezit množství ponechaných kusů kapra na 50 ks za rok, zvýšit míru štiky alespoň na 60 cm, zrušit hájené trdliště bolena a povolit jeho neomezený odlov bez míry. Dál by bylo prospěšné zvětšit prostor hájeného rybího pásma v Kyselovské zátoce.
Lipno v současnosti potřebuje pomoc a tím, že se bude stále drancovat, se mu nepomůže. Tohle si musí rybářská veřejnost uvědomit.

024.jpg

Nastražený prut ukrytý ve křoví...


010.jpg

... a na něm candát s háčkem hluboko v jícnu.

 

Rád bych poděkoval členům RS Lipno sever za jejich čas a ochotu.
Na naší největší přehradě právě probíhá pokus změnit zaběhané pořádky a vytvořit z téměř vybitého jezera vodu se stabilní obsádkou dravců ve velikostech, kteří si mnozí z nás ještě pamatují. Kromě nalezení optimálních opatření majících nastolit obrat k lepšímu a jejich uvedení do praxe je ale samozřejmě nutná i důsledná kontrola jejich dodržování. Zdá se, že na Lipně se i v tomto ohledu mění situace k lepšímu.


Členů RS Lipno sever se ptal M. Horáček - Osprey

Foto: dokumentační snímky ze skutečných kontrol na ÚN Lipno

 

Jak se Vám tento článek líbil?

  • bezvýznamný
  • nic nepřinášející
  • dobrý
  • velmi dobrý
  • vynikající

53 hodnocení, v průměru 4.6 hvězdiček

Komentáře prostřednictvím CHYTEJ.cz

I vy můžete přidat svůj názor!

Přidání příspěvku
Přihlášení

Momentálně nejste přihlášeni. Pokud jste zaregistrováni do Klubu Chytej.cz, vyplňte prosím své přihlašovací jméno (přezdívku) a heslo (do levé části formuláře). Pokud ještě registrováni nejste, můžete se zaregistrovat zde.
Pakliže chcete přispět anonymně, vyplňte do pravé části formuláře svou emailovou adresu a zvolte libovolnou přezdívku, pod kterou chcete vystupovat (nesmí však již být rezervována jiným registrovaným uživatelem).

Jsem registrovánPřispívám anonymně
Váš komentář

Fotografie
K příspěvku můžete přiložit až 4 obrázky (akceptujeme formát JPEG, GIF a PNG). Obrázky automaticky zmenšujeme ještě před odesláním na server, takže neplatí již žádné velikostní omezení. Musíte však mít ve svém prohlížeči povolen Adobe Flash Player 10+. Popisky fotografií vložíte editací již vloženého příspěvku.

Foto vložíte kliknutím na následující ikonku. Pokud máte s nahráváním fotografií problém, můžete použít klasický způsob.

odeslat

Diskuze k článku

Sobota 8. září 2018 v 10:02@ Debža

Souhlasím. Ještě bych přitvrdil.Toto je neomluvitelné a pokud k něčemu takovému dojde sebrat papíry a už by se postižený do smrti NEZACHYTAL.

Pátek 18. září 2015 v 11:15@ Filip78

Ty fota jsou brutus… Jak může někdo chytat do sítí nebo házet ryby do lodě jako kamení a to nemluvím o těch napráskaných síťkách… jelikož pracuji v podobné profesi tak přeji RS hodně sil a pevné nervy. A ty rádoby „rybáře“ na doživotí vyloučit ze svazu.

Čtvrtek 15. ledna 2015 v 9:06® integra123

Hola rybari od lipna:-)je to celkem smutne jak to tam mate na lipnu z tema ruskyma bandama,to tam mate normalne masnu a reznictvy u vody(fakt hnus ty fotky od rybarske straze) jak to tam ty ruske party mordujou ty nase ceske ryby v ceskem rybnice,skoda ze se nejak nesemknene jako cesi a rybari dohromady a nevratite jim to sak tam prijely autama:-)no tu na morave kdyby to tak extreme drancovaly nejaci ukurvenci tak uz by tak lechko neodjely,jeto vase lipno vase ryby České.nee nejakym špin co si z lipna delaji masnu.tak se tam mejte na lipnu.

Středa 19. listopadu 2014 ve 22:08® malamut
malamut

šelma10> soudě dle tvýho pravopisu, jsi nějaká východní náplava, tak se seber a vesluj, odkud jsi přitáhl, tady je na tebe málokdo zvědavej, a na tvý rozumy tuplem.

Středa 19. listopadu 2014 ve 22:06® malamut
malamut

šelma10> tak za prvý, mládež neplatí co já, za druhý si vyplň kartu ty jedno nablblo, a za třetí, potkat tě v reálu, bude z tebe stejnej přizdisráč, jako z ostatních virtuálních siláků. Klidně přijeď a setkáme se, hňupe.

Středa 19. listopadu 2014 ve 21:51@ šelma10

gavlos> a pan gavlos taty bude zase řešit pravopis misto toho aby se vyjadřil k tomu kde je napsano za co se sebira povolenka kdyš je tak chytrej, s panem malamutem .

Středa 19. listopadu 2014 ve 21:45@ šelma10

malamut> čoveče ty si nějakej chytrak tobě bych dal medajli malamute naprosto s tim klukem souhlasim a nechapu proč by mladež nemohla chytat na dva pruty taky si zaplatili jako ty tak co by nemohli ty chytraku. ty vlastně neplatiš že !!!!! chtěl bych tě potkat u vody byla by sranda třeba i někdy bude

Pátek 24. října 2014 v 15:14® malamut
malamut

Lipeňák> no já se zase divím, kterej vůl umožnil lovit na rybku mládeži do patnácti let, stejně tak i na dva pruty. Zamysli se nad tím anonymní „rybyčko“. A pokud ti členství v ČRS (MRS) nevyhovuje, klidně naše řady opusť, velká škoda to nebude. A zase klidně napiš něco o „starých časech“, ty na to máš.

Pátek 24. října 2014 ve 14:42@ Lipeňák

Dobrý den, rád bych k tomu to něco řekl.Jezdím na Lipno již hodně dlouho a neni mi moc let jsem teprve 13 letý ale to nebo řešit.Chtěl bych říct že od té doby co se zrušila na Lipně rybyčka je to tam stále horší a horší, nikdy to tam od té doby nebylo lepší. Dříve když byla rybyčka bylo na Lipně o hodně víc ryb než-li je tomu dnes, je to z důvodu že když byla povolena museli dodávat do Lipna neustále ryby( tím myslím dosazovat) což rybářskému svazu ubíralo peníze, tím pádem se lidé z těchto řad rozhodovali že rybyčku zruší a tím že v Lipenské přehradě bude více ryb, oni však nedosazují ryby a lžou o tom jak rybáři strašně plení a podobně, oni ty dotované peníze nakradli a vlastně ještě nakradnou do kapes tím že nebudou do Lipna kupovat osádku. A stále se budou zhoršovat a zhoršovat pravidla, nové pravidlo je že musíte míti podepsaný tedy vlastně vezírek s cedulkou.Pane bože kterej vůl,(s prominutím) mohl vymyslet? zachvíli budeme muset se i představovat a ukazovat veškeré naše vybavení? ano vím že tohle neni vina Rybářské stráže ale těch bez mozků tam nad nimi.To co jsem tu četl, že by se měla zrušit hájenost bolena a otom jak by se měla zvýšit míra štiky a zmenšit početnost odebraných kaprů na 50 Ks, s tím naprosto a bez vyjímky souhlasím, i s tím že by se bolen měl na Lipně úplně vyplenit. A proto bych chtěl tímto nesmyslným komentářem od máleho nezletilce vyzvat všechny co by chtěli aby to na Lipně bylo jako za Starých časů a nebáli se o tom mluvit, a postavit se tomu tak že se sebrat a jít proti tomu za těmi nejvyššími .

Čtvrtek 23. října 2014 ve 12:59® gavlos
gavlos

šelma10> nenadaval jsem ti do pytlaku…jen jsem poukazoval na tvuj pravopis..muj osmilety syn pise lepe nez ty!!!

Čtvrtek 23. října 2014 ve 12:28® malamut
malamut

David H.> snažím se, ale holt někdy narazím na exemplář, pro který slušnost jen těžko nacházím :-)

Čtvrtek 23. října 2014 ve 12:19® HaD
HaD

malamut> Slušnost není těžká. Zkus to. Díky.

Čtvrtek 23. října 2014 v 11:59® malamut
malamut

David H.> je dost těžký v tomto případě reagovat jinak.

Čtvrtek 23. října 2014 v 11:41® HaD
HaD

malamut> uklidni se. Už mě ty věčný urážky nasíraj. Příště už bann.

Čtvrtek 23. října 2014 v 11:25® malamut
malamut

šelma10> to tě po dvou měsících pustili z polstrovaný cimry? Zjevně ta separace příliš nepomohla, blbem jsi zůstal.

Čtvrtek 23. října 2014 v 9:26@ šelma10

neodebirali a jednich

Čtvrtek 23. října 2014 v 9:23@ šelma10

Pane MALAMUTE a GAVLOSI vi dva otom nevite naprosto nic co se u te vody přihodilo tak nevim co tady kecate za hovadiny. Kde je napsano že za tyhle male přestupky se odebira povolenka ? nikde. I v Praze na ČRS mi bylo řečeno že upozornujou RS aby za takovehle male přestupky odebirala povolenku tak bych si viprosil poslouchat tady od vas nějake uražky do pytlaku. Zajimave je že odebrane povolenky na uzemi Lipna přichazeji od JEDICH stejnejch lidi co se snaži dělat RS. Tihle lidi by tuhle funkci vykonavat neměli, a jak sem napsal dělam vše proto aby taky nedělali.

Pátek 29. srpna 2014 ve 14:07® malamut
malamut

gavlos> tak to jsem rád, že se aspoň někdo občas pobaví, většinu lidí mám ve zvyku spíš nasírat :-)

Pátek 29. srpna 2014 v 11:55® gavlos
gavlos

malamut> hehe..opet si mne pobavil..vzdy se u tvych prispevku zasmeji…mysleno v dobrem…jsou velice trefne a v mnoha pripadech pravdive.maslo co se chlubi svymi delikty u vody a jeste pinda na RS…jeste mu pridat pohlavek…PITLAK JEDEN :-D

Pátek 29. srpna 2014 v 11:32® malamut
malamut

selma10> dvě věci jsou jistý, já nejsem RS a ty jsi debil s IQ menším, než dvouciferným.

Pátek 29. srpna 2014 v 9:48@ selma10

malamut> zle mi je stveho članku aš rozeznaš pitlaka od rybaře tak potom mužeš vykonavat funkci R.S protože ty stoprocentně si R.S UDĚLAM VŠE PROTO ABY TAKOVEHLE HOVADA CO SI HRAJOU NA RYBAŘKOU STRAŠ A NEROZEZNAJI PITLAKA OD RYBAŘE UŠ TUHLE FUNKCI NEVYKONAVALI. JÁ TOMU ŘIKAM DEJ VOLOVI FUNKCI. VY DĚLATE ZE SLUŠNEJVH RYBAŘU PITLAKY KDYŠ VIDIM CO SE DNESKA DĚJE U VODY TAK MI JE STOHO ZLE I JA SEM SKOUŠEL VOLAT NA R.S KULI PITLACTVI ALE NIKDO NEPŘIJEL A NAKONEC MI R.S SEBERE POVOLENKU ZA TAKOVE STUBIDNI VĚCI JAK SEM TADY ČETL JSOU ROZUMNI CHLAPI OD R.S A JSOU HOVADA CO SI TADY JEN NĚCO DOKAZUJOU. JEN SI DOKAZUJTE !!!!! JA NA LIPNO JEZDIM 30 LET RYB SEM SI TAM ODTUD VZAL CO BYCH NA RUCE SPOČITAL ALE ASI SVOJI METODU ZMĚNIM ABYSTE POZNALI CO JE LEGALNI DRANCOVANI RYB. PETRUV ZDAR. Petr Linhart Črs. Mirovice

Středa 13. srpna 2014 ve 21:29® Petula
Petula

selma10> Připomínáš mi dítě,kterému někdo neustále bere bábovičky na písečku.Pokud nesplníš dvě základní podmínky při lovu nonstop,tak co čekáš?RS by ti měla poplácat po zádech jaký jsi machr a na tu čest ulet něčeho domácího?Přišel jsi o ní plným právem!!!!

Středa 13. srpna 2014 v 17:55® malamut
malamut

selma10> dobře ti tak, stále řvete po nonstopce a když je, nejste schopní nebo ochotní splnit triviální podmínky, a udělej něco s pravopisem, z toho je jednomu až zle.

Středa 13. srpna 2014 v 17:43® HaD
HaD

Jsou to dva přestupky. Když někdo chce úžívat toho luxusu, že smí lovit nonostop, měl by to ctít. Pochopil bych, že v zápalu boje člověk zapomene zapsat, ale to osvětlení je prostě podmínka. Měl bys spíše zpytovat svědomí, než si stěžovat…

Středa 13. srpna 2014 v 17:21@ selma10

byla mi odebrana povolenka na lipně jen zato že sem nebyl osvětlenej a neměl sem zapsano 30minut po pulnoci tohle šlo vyřidit domluvou ale rs se snama ani nebavila a po 5 minutach sem byl bez povolenky rs by měla poznat pitlaka a normalniho rybaře a jestli to nepozna tak potom tuhle funkci nema vykonavat. Petr Linhart rs Mirovice

Sobota 25. ledna 2014 ve 13:49® firee

jepice> musím souhlasit že to není vhodná volba přijít s prutem coby RS a provádět kontrolu , né každá RS je fundovaná a je spousta těch co mají placku jen proto aby měli noty grátis .. To je skutečnost … Jsou však i situace kdy jako RS jsem na rybách a vidím velice nepěkné věci tudíž nezbývá než s tím něco udělat byt ty pruty mám za zády .. Tady na Lipně se mi to stávalo velice často , tlak na dodržování pravidel který poslední 3 roky tady je vyvijen začíná přinášet mírná zlepšení a pozitiva ..

Pátek 24. ledna 2014 ve 22:58® jepice-zruseno

firee> No mě to jenom zaujalo. Nedovedu si představit, že bych u vody jen tak seděl na lodičce a koukal na někoho a pak ho šel kontrolovat. Nevím, co se tam tehdy dělo, ale tohle mi připadá tak trochu na to, že RS tam prostě normálně chytal a když se mu něco nezdálo, tak šel kontrolovat. Netvrdím, že to v tomto případě tak bylo, ale i tohle se stává. Tím samozřejmě nehájím krtka. Ale mě se stalo, že nás kontroloval značně nepříjemný „příslušník“ RS a protože bylo všechno v pořádku, tak s náma nemohl nic udělat. Měl akorát tisíc blbejch keců a evidentně nás chtěl vypudit z toho místa. Pak teda něco drmolil, vyndal ze stodváci vercajk a šel chytat jinam. Dvakrát mě kontrolovala RS sice příjemnější, ale s prutem v ruce. To pak nepůsobí vůbec dobře. Sice si dotyčný možná před kontrolou proškrtne a pak znovu zapíše, což znamená, že v době kontroly oficiálně „nechytá“, ale nepůsobí to vůbec dobře. Jinak musím říct, že ve většině případů setkání s RS mám neutrální nebo dobrou zkušenost.

Pátek 24. ledna 2014 v 19:54® firee

krtekcz> jinak sebral bych ti je taky a vůbec bych s tebou nediskutoval .. .. jednou je daná míra a tím to hasne a obvzlášt na Lipně kde dravci chybí…

Pátek 24. ledna 2014 v 19:50® firee

jepice> a to nesmí RS pozorovat ze vzdálenosti 50m a více a jak dlouho chce , je snad nějaká norma co určuje vzdálenost a čas provedení kontroly ,, jinak jak to udělala RS s Krtkem je mě uplně jedno ,pouze jsem sem dal vyjádření dotyčné RS..

Pátek 24. ledna 2014 v 19:44® firee

krtekcz> nebudu to víc rozebírat ale 1cm to nebyl !!!! )))))

novější starší
Stránky:   5 4 3 ...