Chytej.cz
NOVINKA 2018/2019 RedBass KICKER

Candáti: Kam vedou stezky toulavý… necteno

10.6.2002 | Pod vodní hladinou | Candát obecný | 28.721 čtenářů | hodnocení: velmi dobrý | komentáře: 0

Candáti: Kam vedou stezky toulavý…Candát fascinuje tisíce rybářů v naší zemi. Proč? Má výborné maso, dá se lovit jak na přirozené, tak umělé nástrahy, a po většinu svého života se zdržuje v hejnu (až později velké kusy zůstávají osamocené). Proto si permanentně koleduje o pozornost rybářů.

candat a bolen Přesto, že candát je nám všem už notoricky znám, není vždy jednoduché ho ulovit, a to ani pro zkušeného rybáře. Jeho náladovost je příslovečná – kde bral celý týden na výtečnou, se možná další měsíc ani neukáže. To může být dáno hned několika faktory (změna světelných podmínek, tlaku atd.), jimž se zde nechci obšírně věnovat.

V tomto článku bych především rád shrnul poznatky o stanovištích, avšak i migračních stezkách candátů na vodách stojatých a řekách.

Především je třeba vycházet z toho, že candát patří k dravcům, kteří jsou choulostivější a náročnější na celkové podmínky kolem sebe. Má rád dobře prokysličené vody (na obsah kyslíku rozpuštěného ve vodě je rozhodně náročnější než štika i okoun), tvrdší podklad dna a nejrůznější úkryty. Nemá rád světlo. Z toho všeho je nutné při vyhledávání pevných stanovišť candátů vycházet.

Pevná stanoviště candátů na přehradách

 • hrany původního říčního koryta
 • ostatky zbouraných osad a vesnic
 • zatopené jezy
 • pařezovky
 • pod štěrkovými či písčitými lavicemi
 • v dolních částech klidnějších přítoků
 • pod ústím řek
 • u potopených stromů
 • pod zlomy, které oddělují mělčinu od hloubky
 • pod svahy širokých zátok

Pevná stanoviště candátů na řekách

 • ve vývařišti pod jezy
 • v jámách dna
 • za překážkami, které výrazněji rozrážejí celistvost proudu
 • kolem soutoku dvou řek
 • pod balvany, které zpevňují břehy
 • u elektrárenských náhonů

Jak už bylo řečeno, jsou to místa stabilní, kde se candáti zdržují u dna po většinu dne. Odtud pak až při setmění vytahují za potravou, která se od druhé poloviny května až do konce září koncentruje na mělčinách, v zátokách, kolem táhlých výběžků pevnin či pod ústím přítoků. A to jsou jejich krmná místa! A právě zde je snadnější candáta ulovit.

Je však nutné pamatovat, že candát putuje za kořistí a putuje za optimálními životními podmínkami, které se mění podle ročního období a podle momentálních klimatických podmínek. K těmto cestám pak využívá nejčastěji koryta původní řeky či staré zavodňovací kanály (jeden z takových mohutných migračních tahů candátů popsal strhujícím způsobem kolega Fikar ve své knize „Krokodýl Dandý: obludná štika z Jesenice“).

Dají-li se tedy candáti do pohybu, zatouží-li po změně, pak na ně můžeme narazit právě na korytech. To se ovšem na přehradách a velkých řekách neobejde bez pramice. Loď je při lovu candátů významným pomocníkem, jelikož řada atraktivních míst se nachází ve značných vzdálenostech od břehu.

Jak se Vám tento článek líbil?

 • bezvýznamný
 • nic nepřinášející
 • dobrý
 • velmi dobrý
 • vynikající

8 hodnocení, v průměru 4.4 hvězdičky

Kam dál?

Komentáře prostřednictvím CHYTEJ.cz

I vy můžete přidat svůj názor!

Přidání příspěvku
Přihlášení

Momentálně nejste přihlášeni. Pokud jste zaregistrováni do Klubu Chytej.cz, vyplňte prosím své přihlašovací jméno (přezdívku) a heslo (do levé části formuláře). Pokud ještě registrováni nejste, můžete se zaregistrovat zde.
Pakliže chcete přispět anonymně, vyplňte do pravé části formuláře svou emailovou adresu a zvolte libovolnou přezdívku, pod kterou chcete vystupovat (nesmí však již být rezervována jiným registrovaným uživatelem).

Jsem registrovánPřispívám anonymně
Váš komentář

Fotografie
K příspěvku můžete přiložit až 4 obrázky (akceptujeme formát JPEG, GIF a PNG). Obrázky automaticky zmenšujeme ještě před odesláním na server, takže neplatí již žádné velikostní omezení. Musíte však mít ve svém prohlížeči povolen Adobe Flash Player 10+. Popisky fotografií vložíte editací již vloženého příspěvku.

Foto vložíte kliknutím na následující ikonku. Pokud máte s nahráváním fotografií problém, můžete použít klasický způsob.

odeslat
K tomuto záznamu není vložen žádný příspěvek.