Delší úvod do této problematiky není potřeba, a to z toho důvodu, že tento článek je svým způsobem výstřelem do tmy a hlavně se bude týkat pouze vrhacích multiplikátorů. Smekací navijáky jsou sice v našich končinách rozšířenější, ale multiplikátory svírá v ruce stále více rybářů a právě jejich údržba je jednak v porovnání se smekacími navijáky nejen snazší, ale je zároveň pro tyto navijáky klíčová. A co výborná kondice vrhacího multiplikátoru pro majitele znamená, snad ani nemusím zdůrazňovat.

Ještě větší roli hraje údržba multiplikátorů při mořském rybolovu, kdy je mořská voda schopna během krátké doby negativně poznamenat jakýkoli naviják, byť je konstruován i pro použití ve slané vodě. Proto je nutné po každém lovu na moři multiplikátor opláchnout sladkou vodou.

 

Multiplikátory (dále jen MP) jsou, na rozdíl od smekacích navijáků, mnohem více zatěžovány přímým kontaktem s vodou a je jedno, jestli sladkou nebo slanou.  Důvodem je konstrukce těchto navijáků a především návin na cívce. Právě obsah cívky má na svědomí poměrně velké množství vody, kterou už po krátké době lovu nalezneme uvnitř MP.

Ani navinutím vlasce namísto pletenky se nevyhneme tomuto jevu. Voda má na svědomí vyplavování mazadel a chtě nechtě zanáší naviják částicemi, které jsou v ní obsaženy. Zanášení nečistotami ale není až tak kritické, jako provozování MP na sucho (bez mazadel).

 

Samotnou údržbu dělím na údržbu denní, občasnou a sezónní.

Denní údržbu provádím po každém lovu.

Občasná závisí na počtu a délce vycházek, ale vesměs ji praktikuji po každém pátém až desátém použití.

Sezónní údržba znamená kompletní rozebrání MP, jeho dokonalé vyčištění nejen od starých maziv, kontrolu nejexponovanějších součástí, promazání a následnou kompletaci. Ve většině případů provedu sezónní údržbu jednou za rok, ale někdy je nutná i několikrát za sezónu.

 

Podotýkám, že zde bude řeč o údržbě denní a občasné. Pokud ale bude o tuto problematiku zájem, může se zrodit i pokračování a třeba i o smekacích navijácích.

Ještě si dovolím malou poznámku ohledně MP, který je pro názornost použit, je jím starý dobrý a nesmrtelný Abu Ambassadeur řady C.

 

Nepřekonatelnou výhodou této klasiky i některých odnoží této řady je rozebrání na jednotlivé bloky, tím pádem rychlé vyschnutí navijáku a snadné promazání všech klíčových součástí.

U ostatních MP a hlavně nízkoprofilových „vajíček“ je často servisní demontáž z konstrukčních důvodů do jisté míry ošizena, což sice není zásadní, je to ale určitě omezující. Přesto se níže popisovaný postup údržby dá bez problémů přenést na všechny typy MP.

Nakonec bych rád poděkoval za projevenou důvěru kamarádovi Fugasovi, který bez váhání svěřil svůj MP do mých rukou a mohl ho tak nechat zvěčnit pro potřeby tohoto článku.

 

Denní až občasná údržba krok za krokem


 

Ze všeho nejdříve zajistím vlasec/šňůru na cívce, usnadní to zpětnou montáž. Pokud je potřeba, naviják otřu a očistím. Pak už nic nebrání rozebrání navijáku. Obavy z poztrácení součástek jsou zbytečné, nic nevypadne a nic nevyskočí.

Nyní stačí povolit tři šrouby, které drží bok navijáku…

 

...naviják „rozpůlím“…

 

...a nechám vyschnout. V tomto případě jsem vlasec nezajistil, což mi při montáži trochu zkomplikovalo život.

 

Po vyschnutí kápnu dvě až tři kapky oleje na osu kola náhonu řadiče…

 

...a jednu kapku do pouzdra osy cívky. To zajistí u kvalitních MP skutečně trvale citlivé seřizování mechanické brzdy.

 

Sejmu cívku z osy. Tento krok samozřejmě platí pro takto konstruované navijáky. U ostatních typů MP vyjmu cívku i s osou.

 

...a vyjmu ji.

 

Na tu část osy, která je vně pastorku, aplikuji jednu kapku oleje. Také lze použít malé množství voděodolné vazelíny a tak tento krok údržby zařadit do údržby občasné. Ale u navijáků, jejichž cívka má osu jako neoddělitelnou součást a řady Rekord od Abu, je vhodné požívat pouze olej, a ten aplikovat vždy při denní údržbě. Je na místě zdůraznit použití skutečně malého množství mazadla, které jinak ulpí na bubínku odstředivé brzdy a změní tím její vlastnosti.

Pozn.: o smyslu úmyslně promazané odstředivé brzdy se dá samozřejmě diskutovat, což ale neplatí u MP s magnetickou brzdou - v té nemá olej co dělat.

 

Namazanou osu vložím zpět a mírnou silou zatlačím, dokud neucítím její uchycení v pojistce, bránící jejímu samovolnému vypadnutí. Neplatí u Abu řady Rekord, kde je osa volná.

 

Hotovo, osa je na svém místě.

 

Další postup se již týká občasné údržby. Do servisních otvorů kápnu po jedné kapce oleje...

 

...takto promažu pákový mechanismus, uvolňující cívku od převodu oddálením pastorku od cívky.

 

Nasadím zpět cívku. Dávám přitom pozor, aby byly kamínky odstředivé brzdy na svém místě, tzn. na vnitřním okraji věnečku. V opačném případě nejde MP sestavit. To platí i pro modely s odstředivou brzdou na opačném konci cívky.

 

Sesadím obě „poloviny“ navijáku tak, aby jejich plochy k sobě dosedly. Upozorňuji, že u MP s ploškou pro uvolnění cívky (na snímku zcela nahoře) se musí dát pozor, aby byla v horní poloze. Jinak k sobě obě části nedosednou.

 

Vhodným šroubovákem povolím šroub a sejmu krytku...

 

Třemi až čtyřmi kapkami oleje ošetřím dutý hřídel kličky, čímž zároveň promažu závit zdolávací brzdy. Nasadím krytku a zajistím ji šroubkem.

...a na pojistku držící osu cívky kápnu dvě až tři kapky oleje. Tento krok občasné údržby se samozřejmě týká všech MP bez rozdílu konstrukce a opět hraje důležitou roli v citlivosti nastavení mechanické brzdy.

Zpět našroubuji ovladač, sloužící zároveň jako víčko.

 

Podle potřeby promažu madla kličky.

 

Posledním bodem se stává samotný řadič, který je ale nutné ošetřovat vždy po každém lovu! Kápnu jednu, maximálně dvě kapky oleje do mazacího otvoru jezdce řadiče...

 

...několikrát otočím kličkou navijáku a na každou stranu hřídele řadiče dám nanejvýš jednu až tři kapky oleje - záleží na velikosti (šířce) MP. Stále držím naviják vzhůru nohama a otáčením kličkou nechám řadič několikrát přejet z jedné krajní polohy do druhé. Tím zajistím rovnoměrné promazání hřídele.

Je nutné podotknout, že u synchronních řadičů, tedy těch, co jsou v pohybu i při náhozu, je třeba použít olej s co nejnižší viskozitou. Také by se mohlo zdát, že je řadič nutné více mazat, ale pokud nestojím o mastná kola na vodní hladině (i když se hezky lesknou a ta pěkná duha, že...), tak není žádoucí používat víc mazadla než je skutečně zapotřebí.

 

Tak a je hotovo:-)

 


 

Může se zdát, že to celé byla velmi složitá komplikace, ale ve skutečnosti tato činnost zabere několik málo okamžiků, které si rozhodně technika, jež nám umožňuje příjemné skotačení u vody, plně zaslouží a naši péči nám posléze oplatí nejen bezproblémovým provozem, ale i takřka neomezenou životností.

 

Text: PetrC

Foto: M. Horáček - Osprey