Chytej.cz
Jigy Teflon RUGBY LURE HOLDER

II. Mivardi =666= BCC Dešná 2019

Koná se 12.9.2019, 09:00–15.9.2019, 10:00 | vložil(a) ludva12

II.Mivardi =666= BCC Dešná 2019

Typ akce: kaprařina
Termín: 12.9.2019, 09:00–15.9.2019, 10:00
Místo:

Podrobný popis akce:

II. MIVARDI –666– BCC DEŠNÁ 2019 Datum akce: 12.9.2019

Zaměření: Kaprařina

Kraj: Vysočina

ZÁVOD NA 6 NEJTĚŽŠÍCH BODOVANÝCH RYB S MOŽNOSTÍ VÝMĚNY 6 ÚLOVKŮ.

Pořadatelé: Spolek KMBfish z.s. ve spolupráci s Rybářský spolek „SEN“

Kontakty: Ludvík Bušek (724 817 319), Lukáš Kočí (605 559 759)

Místo konání: Dešná u Jemnice www.rybari.jemnice.cz/

Počet týmů: 28

Časový rozpis:

Čtvrtek 12. 9. 2019 od 9:00 – prezentace závodníků 9:30 – LOSOVÁNÍ 12:00 – START ZÁVODU

Neděle 15. 9. 2019 10:00 – UKONČENÍ ZÁVODU 12:00 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Ceny:

 1. místo – poháry, finanční hotovost 40.000,– Kč.
 2. místo – poháry, finanční hotovost 25.000,– Kč.
 3. místo – poháry, finanční hotovost 15.000,– Kč.
 4. místo – finanční hotovost 5000,– Kč
 5. místo – věcné ceny v hodnotě 5000,– Kč
 6. místo – věcné ceny v hodnotě 4000,– Kč
 7. místo – 10. místo věcné ceny
 8. nejtěžší ulovená bodovaná ryba – poháry, finanční hotovost 3.000,– Kč.
 9. nejtěžší ulovená bodovaná ryba – poháry, finanční hotovost 2.000,– Kč.
 10. nejtěžší ulovená bodovaná ryba – poháry, věcné ceny v hodnotě 2000,– Kč

*Cenu za nejtěžší rybu může dostat tým pouze jednou. V případě shody váhy ryby, rozhoduje dřívější čas ulovení.

GENERÁLNÍ SPONZOR ZÁVODU:

MIVARDI

DALŠÍ SPONZOŘI ZÁVODU:

MIKROP

Startovné: 8.500 Kč za dvoučlenný i tříčlenný team.

Přihlášky, úhrada startovného:

Přihlášky zasílejte s názvem týmu, jmény závodníků a telefonním kontaktem na e-mail:

busouni@seznam.cz

Prosíme závodníky, aby do zprávy u platby uvedli název týmu a termín závodu za který hradí startovné. Dále prosíme zahraniční závodníky, aby použili IBAN účet a takový typ platby, aby byla připsána příjemci celá částka. Poplatky za bankovní převod hradí startující.

Cílová banka – EQUA BANK CZ Číslo účtu: 1025672756/6100 IBAN: CZ31 6100 000­0 0010 2567 2­756 Swift/BIC kód: EQBKCZPP

V případě potíží s platbami nás neváhejte kontaktovat. Příchozí platby potvrdíme vždy emailem jednotlivým závodníkům. Přihlášený tým má povinnost uhradit startovné do 14 dnů od data potvrzení registrace. Tým, který chce zrušit účast na závodech, může tak učinit nejpozději 2 měsíce před začátkem akce a bude mu vrácena částka ponížena o manipulační poplatek 200,–Kč.

Hodnocení úlovků:

 1. Hodnotí se 6 nejtěžších ulovených bodovaných ryb, které si tým vybere k vážení (bodovaná ryba je kapr a amur). Tyto vybrané ryby jsou zváženy a zapsány do úlovkového listu společně se stvrzenými podpisy.
 2. Během závodu je možné provést maximálně 6 změn v naplněném úlovkovém listu za později chycené ryby s vyšší váhou!
 3. Tým, který má zapsáno 6 bodovaných ryb v úlovkovém listu a provedl během závodu 6 výměn, dokončuje závod bez nároku na vážení jakékoliv další bodované ryby (např. tým provede 6 zápisů a naplní tak úlovkový list rybami s váhou 20kg-18kg-17kg-14-kg-11kg-8kg…..později uloví rybu 19kg – nahrazuje rybu 8kg….dále uloví rybu 12kg – nahrazuje rybu 11kg atd…. Takto provede všech 6 výměn a chytí těžší rybu, než je nejlehčí ryba zapsaná na úlovkovém listu. Tuto rybu pouští bez nároku na zápis.). ZÁVOD JE NEJEN O ÚLOVCÍCH ALE O SPRÁVNĚ ZVOLENÉ TAKTICE!!!!!
 4. Ryby umístěné v EKO saku jsou považovány za ryby určené k vážení a zapsání do úlovkového listu (odmítnutí vážení není možné). Po započetí vážení, nebo zavolání rozhodčího k vážení, není možné odmítnout zapsání úlovku.
 5. Vážit se bude na dvě desetinná místa. Rozhodující je váha úlovku, která je bodována. V případě, že dojde ke stejnému výsledku u dvou a více teamů, rozhoduje nejtěžší ulovená ryba, případně následující netěžší ryby. Pokud dojde ke shodě úlovku nejtěžší ryby, rozhoduje dřívější čas ulovení. Úlovky váží úsekový rozhodčí v přítomností příslušného týmu a minimálně jedním členem sousedního družstva. Změřenou váhu neprodleně zapíší do úlovkových listů a stvrdí svými podpisy. Pokud tým využívá některou ze 6 povolených změn bodované ryby, bude tato změna stvrzena podpisy lovícího i sousedních týmů.
 6. Ryby budou váženy ve stejných sacích a stejným typem váhy. Bude se počítat čistá váha po odpočtu hmotnosti saku. Po zvážení a zapsání se ulovená ryba vrátí ihned zpět do vody v příslušném sektoru, ve kterém byla ulovena.

Losování:

Výchozí pořadí losování určuje termín registrace, respektive termín obdržení platby registrovaného týmu. Nejdříve registrovaný člen týmu vylosuje pořadí, v jakém budou jednotlivá družstva losovat sektory a v tomto vylosovaném pořadí pak registrovaný člen týmů vylosují svůj sektor. Losuje se pouze jednou, výměna místa není možná. V případě nepřítomnosti některého z týmů, za něj losuje hlavní rozhodčí.

Nástrahy: boilie, pelety, (wazzup, obalovací těsta a dipy jsou povoleny). Návnady: boilie, pelety, partikl, method-mix bez živých složek.

Množství krmení použitého při závodě NENÍ OMEZENO. Návštěvy se budou hlásit u rozhodčích, jinak nemají povolený vstup do závodiště.

Je přísně zakázáno lovit na:

Housku, foukanou kukuřici (pufy a jiné extrudy), chleba, červy, žížaly a na jiné živé nástrahy.

Vnadící pomůcky:

Lopatka, kobra, raketa, prak, PVA materiály. Členové týmu mohou krmit jen ze svého sektoru! Marker povolen během závodu, ale jen na měření hloubky, nikoli jako bojka na označení lovného místa (maximálně po dobu 5 minut). Je výslovně zakázáno použití: zavážecí loďky, člunu, bojky, echolokačních zařízení a sond!

Povinná výbava:

Podložka pod rybu vaničkového typu, podběrák min. 80cm rameno, EKO saky minimálně 6ks na tým!

Obecná pravidla závodu:

Závod probíhá systémem chyť a pusť. Soutěží 2–3 členná družstva, která loví celkem na 4 pruty, každý prut s jedním návazcem a jedním háčkem bez protihrotu. Povolen pouze lov na položenou. Nesmí se používat šokové pletené šňůry. Zavážení nástrah není povoleno jakýmkoliv způsobem. Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání ryby nesmí závodník opustit vymezený sektor. Pokud ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se sestavy sousedního týmu, může tento tým dle vlastního uvážení podat protest IHNED! V případě protestu se zdolaná ryby nebudou počítat. Během soutěže smí do sektoru vstoupit pouze úsekový a hlavní rozhodčí. Ostatní se souhlasem závodníků. Závodník je povinen na požádání rozhodčího vytáhnout udici z vody ke kontrole. Závodníci dodržují pravidla stanovená místním revírem upřesněná o pravidla tohoto závodu! Při závěrečném odtroubení konce závodu musí být ryba zaseknuta. V případě, že k tomu u některého z týmů dojde, volá na své sousedy a má 15 minut na zdolání ryby.

Lov metodou ZIG RIG povolen bez omezení.

Povoleny jsou pouze únikové montáže. Závodníci jsou povinni dodržovat ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ S RYBOU.

Podání protestu:

Protest může podat pouze kapitán závodního týmu pouze hlavnímu rozhodčímu a to neprodleně a písemně. Pokud tým podává protest, musí současně složit k rukám hl. rozhodčího kauci ve výši 1000,– Kč, která při neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protesty podané po ukončení závodu nebude brán zřetel.

Porušení pravidel:

Při prvním porušení pravidel soutěže bude přistižený tým varován žlutou kartou a budou mu anulovány všechny dosavadní ulovené ryby. Při druhém porušení pravidel bude tým diskvalifikován. Při hrubém porušení pravidel může být tým přímo diskvalifikován bez předchozího varování.

Hrubým porušením pravidel se rozumí:

 • nerespektování vypsaných pravidel soutěže
 • nerespektování pokynů rozhodčího
 • nedodržení etiky sportovního rybolovu

Uchování úlovků:

Pokud nebudou ryby ihned po vylovení zváženy, musí být uchovány v EKO sacích. Úlovky se uchovávají vždy po 1 ks v 1 eko saku. Každá ulovená ryba bude ošetřena dezinfekčním prostředkem.

Obecný dodatek:

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo učinit změnu v propozicích. V případě neúplného obsazení závodu má pořadatel právo ponížit ceny.
 2. Závodu se mohou zúčastnit i ti zájemci, kteří nejsou členy ČRS nebo MRS. Osoby mladší 18 let se mohou závodu účastnit pouze s doprovodnou osobou, která přebírá veškerou odpovědnost.
 3. Závodníci startují a loví na vlastní nebezpečí, se stanovenými pravidly souhlasí a svůj souhlas stvrzují přihláškou a uhrazením startovného.
 4. Jedná se o soukromou akci a pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod bez udání důvodu.
 5. Závodníci souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek, které mohou sloužit pro reklamní a mediální účely.
 6. Poskytované osobní údaje jsou zpracovávány dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). Dodatek o ochraně osobních údajů lze poskytnout k nahlédnutí v sídle organizace, v den konání závodu, případně elektronicky na předešlé vyžádání.

rybářské akce a závody - přidat záznam