Chytej.cz

Dobrá voda, a.s.

Rybářský areál „DOBRÁ VODA“ se nalézá několik kilometrů od rychlostní silnice R4 z Prahy respektive jejího pokračování směrem na Písek. Přímá cesta je z Milína směrem na Smolotely, Luh a dále dle informačních tabulí.

rybářský revír Dobrá voda, a.s.

Dobrá voda, a.s.
Milín - Luh
Milín - Luh
zobrazit na mapě

rozloha: 10.0 ha
www: www.dobravoda.org
email: rybniky@dobravoda.org
tel: +420 724325764
mapa:viz. mapa

Rybářský areál „DOBRÁ VODA“ se nalézá několik kilometrů od rychlostní silnice R4 z Prahy respektive jejího pokračování směrem na Písek. Přímá cesta je z Milína směrem na Smolotely, Luh a dále dle informačních tabulí.

Skládá se ze dvou samostatných rybníků o výměře 4 a 6 ha.

Oba rybníky slouží pro sezónní lov kapra a dravých ryb, pstruha, štiky a candáta. Doplňkovými rybami jsou např. sumec, lín, plotice, amur, cejn, okoun, tolstolobik a úhoř.

Areál poskytuje kompletní servis pro rybáře, jako parkování, půjčovnu rybářského cajku, ubytování a dalších souvisejících služeb.

Celoroční klubová činnost.

Kvalita zarybnění

 • Amur bílý
 • Candát obecný
 • Cejn velký
 • Cejnek malý
 • Pstruh americký duhový
 • Jelec tloušť
 • Jeseter malý
 • Jeseter ruský
 • Jeseter sibiřský
 • Kapr obecný
 • Karas obecný
 • Karas stříbřitý
 • Lín obecný
 • Okoun říční
 • Perlín ostrobřichý
 • Plotice obecná
 • Siven americký
 • Štika obecná
 • Sumec velký
 • Tolstolobec pestrý
 • Tolstolobik bílý
 • Úhoř říční

Služby

 • Karavany
 • Půjčování lodí
 • Občerstvení
 • Parkoviště
 • Penzion
 • Rezervace
 • Lov na dírkách
 • Správce na místě
 • Stany

Jak se k nám dostanete?

Rybářský areál „DOBRÁ VODA“ se nalézá několik kilometrů od rychlostní silnice R4 z Prahy respektive jejího pokračování směrem na Písek. Přímá cesta je z Milína směrem na Smolotely, Luh a dále dle informačních tabulí.

Pravidla rybolovu

Voda mimopstruhová – oba rybníky

1. Doby hájení jednotlivých druhů ryb. Od 1. ledna do 16. června:

 • štika obecná
 • candát obecný

2. Lov ryb je povolen celoročně sedm dní v týdnu a to na základě klubové karty a povolenky vydané správcem revíru.

1. Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy a. jsou povoleny dva pruty, u každého nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky pro lov ryb nedravých a po jednom návazci s jednoduchým háčkem při lovu ryb dravých b. při lovu přívlačnou udicí je povolena pouze umělá nástraha a lov na jeden prut c. při lovu muškou je povolen pouze jeden prut s 1–3 návazci d. lov na mrtvou rybku a přívlač je povolen od 16.června do 31. prosince e. lov na živou rybku je povolen od 1. září do 31. prosince f. povinná výbava rybáře: podběrák, vezírek, poduška, pean, metr g. je zakázáno používat takzvanou srkačku (háčky, které jsou uvázány napevno na krmítku) h. U položené je povolena pouze úniková montáž. Únikovou montáží se rozumí takové uspořádání návazců s háčky, zátěží, případně s krmítkem, kde při přetržení vlasce v kterémkoli místě zůstane rybě v tlamě pouze háček s částí vlasce. 2. Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nebo překračujících stanovené délky v cm.  pstruh duhový min. 25 max. 40  pstruh obecný min. 25 max. 40  siven americký min. 25 max. 40  jeseter hájen celoročně  kapr obecný min. 40, max. 60  candát min. 40, max. 60  štika obecná min. 50, max. 75  amur bílý min. 50 max. 70  tolstolobik nemá  lín obecný min. 25, max. 40 a. tato délka se měří od předního konce hlavy až ke konci ocasní ploutve b. ostatní ryby nemají stanovenu minimální ani maximální délku c. sumec obecný a karas stříbřitý je považován za rybu škodlivou a nesmí být po ulovení vrácen do revíru 3. Chování při lovu a. při lovu ryb na položenou nebo plavanou musí lovící zachovávat mezi sebou vzdálenost minimálně 5 m. Při lovu přívlačí nebo muškovou udicí musí lovící zachovávat mezi sebou vzdálenost minimálně 20m b. rybář a jeho doprovod nesmí svým chováním obtěžovat ostatní, jsou povinni udržovat pořádek, zejména se zakazuje odhazování odpadků včetně nedopalků cigaret

1. Počet a množství úlovků a jejich evidence. a. na jednu povolenku k lovu si může oprávněný ponechat nejvýše 6 kg všech druhů ryb ulovených v jeden den. b. v tomto úlovku smí být nevýše 2 ks vyjmenovaných ryb nebo jejich kombinace.  Jsou to: kapr, štika, candát, sumec, amur a tolstolobika max. 4 ks lína a 4 ks okouna. c. při ulovení a ponechání si jakékoli ryby musí držitel povolenky tuto skutečnost zapsat ihned do přehledu o úlovcích s označením druhu a délky v cm. Ryba umístěná v haltýři, nebo vezírku se vždy považuje za rybu ponechanou. Před opuštěním revíru musí přehled o úlovcích odevzdat správci revíru a to i v případě, že nedosáhl žádného úlovku. VI.

1. Denní doby lovu se stanoví takto:

Povolenka je platná pro 24 hodin lovu od okamžiku zakoupení. Povolen noční rybolov

Fotografie revíru

Dobrá voda, a.s.Dobrá voda, a.s.Dobrá voda, a.s.Dobrá voda, a.s.Dobrá voda, a.s.Dobrá voda, a.s.Dobrá voda, a.s.Dobrá voda, a.s.

Co dál? všechny revíry - další v kraji - upravit údaje - Doporučit přátelům na Facebooku